Kesätyöpaikka: tekninen harjoittelija (6–7 paikkaa)

Tule meille töihin! Palkkaamme Ruskon jätekeskukseen kenttähenkilöstön vuosiloman sijaisiksi 6–7 teknistä harjoittelijaa. Etusijalla tehtäviin ovat ympäristöalan opiskelijat.

Teknisen harjoittelijan tehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu jätteiden vastaanottopisteissä, jätteiden lajitteluun liittyvä opastus sekä muut jätteiden vastaanottoon liittyvät käytännön tehtävät Ruskon jätekeskuksessa.

Työ on kaksivuorotyötä: aamuvuoro on 6–13.45 ja iltavuoro 12.45–20.30. Työ alkaa aikaisintaan 2.5.2019 ja päättyy viimeistään 31.8.2019. Työn kesto on enintään neljä kuukautta, mutta se voi olla lyhyempikin.

Tarvitset joko polkupyörän tai auton, sillä Ruskon jätekeskukseen ei ole julkista liikennettä. Sosiaalitiloissamme on kunnon keittiö omien eväiden lämmittämistä ja ruokailua varten, sauna sekä kuntosali.

Vapaamuotoiset hakemukset 27.2.2019 klo 12.00 mennessä: markku.heinonen@kiertokaari.fi

Lisätietoja:

käyttöpäällikkö Markku Heinonen, markku.heinonen@kiertokaari.fi, 044 703 3971

Neljä kuntaa irtaantui Kiertokaaresta

Kiertokaaren toiminta on päättynyt Limingassa, Muhoksella, Tyrnävällä ja Utajärvellä.

Liminka, Muhos, Tyrnävä ja Utajärvi ovat päättäneet hankkia kunnan vastuulle kuuluvat jätehuoltopalvelut yksityiseltä yritykseltä. Kiertokaaren toiminta päättyi edellä mainituissa kunnissa vuoden 2018 lopussa.

Tammikuusta 2019 alkaen Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven asukkaille ei ole ollut tarjolla Kiertokaaren palveluita. Myös Kiertokaaren jäteneuvontapalvelut ovat lakanneet kuntien alueella, ja toimialueesta irtaantuneissa kunnissa sijainneet Kiertokaaren jäteasemat on suljettu.

Oulun Energia mukaan kiertotaloustalkoisiin

Oulun Energia kirii ilmastotoimissaan. Yhdeksi ratkaisuksi se on valinnut kiertotalouden. Yhtiö rakentaa parhaillaan Oulussa Laanilan kaupunginosan teollisuusalueelle biovoimalaitosta ja se suunnittelee myös lajittelulaitoksen rakentamista Ruskon jätekeskukseen.

Ruskon jätekeskukseen suunnitellun Oulun Energian lajittelulaitoksen rakennustyöt alkaisivat mahdollisesti tänä vuonna ja valmista pitäisi olla 2020. Kiertokaaren vuonna 2012 valmistuneesta lajitteluareenasta Laresta tulisi kiinteä osa Oulun Energian suunnittelemaa lajittelulaitosta (kuva ylhäällä).

Valmistuttuaan uusi lajittelulaitos vastaanottaa teollisuuden ja kaupan rakennus- ja purkujätteitä, joiden esikäsittely on ajateltu tapahtuvan lajitteluareena Larella. Lajitteluun tulee myös nykyisin lajitteluareena Larella vastaanotettava jäte sekä Kiertokaaren lisäksi muilta jätehuoltoyhtiöiltä vastaavan kaltaista jätettä.

Jätteet kiertoon ja energiaksi

Lajittelulaitokselta toimitetaan jätteitä ensisijaisesti materiaaleina kierrätettäviksi: muovia, paperia, pahvia ja metallia. Lisäksi seulonnan alitetta eli jätteen käsittelyssä syntyvää hienojakoista jaetta voidaan mahdollisesti hyödyntää maarakentamisessa ja kaatopaikan sulkurakenteissa korvaamassa neitseellisiä materiaaleja.

Arvioiden mukaan laitoksen käynnistyessä noin puolet jätteestä hyödynnetään energiana vuonna 2020 valmistuvassa Laanilan biovoimalaitoksessa sekä jo käytössä olevassa yhdyskuntajätteitä käsittelevässä Laanilan ekovoimalaitoksessa. Biovoimalaitoksessa käytetään polttoaineena pääosin puuta. Pieni osa polttoaineesta on turvetta ja noin 15 prosenttia SFR-kierrätyspolttoainetta, jota saadaan lajittelulaitokselta.

Laanilan biovoimalaitoksen rakennustyöt aloitettiin syyskuussa. Valmistuttuaan biovoimalaitos korvaa kaukolämpöä ja sähköä tuottavan vuonna 1977 rakennetun Toppila 1 -voimalaitoksen, joka ei enää täytä 2020-luvun ympäristövaatimuksia.

Kiertotaloudella parempaa palvelua ja laatua

Oulun Energian tavoitteena on 90-prosenttisesti hiilineutraali energiantuotanto jo vuonna 2030. Yhdeksi ratkaisuksi se on valinnut kiertotalouden. Biovoimalaitoksen rakentaminen ja suunnitelma lajittelulaitoksen rakentamisesta Ruskon jätekeskukseen ovat askelia haluttuun suuntaan.

Oulun Energialla on jo nyt asiakkaanaan useita Pohjois-Suomen jäteyhtiöitä, joita se pystyy palvelemaan paremmin uusien laitostensa ansiosta. Kun energiayhtiö tuottaa polttoaineen itse, laadusta voi olla varma.

– Nyt saadaan suuruuden ekonomiaa sopimustilanteen johdosta. Kun koko prosessi materiaalin vastaanotosta lähtien on hallinnassa, siihen sisältyy vähemmän riskejä, kehityspäällikkö Heikki Harju-Autti Oulun Energiasta taustoittaa. – Ratkaisulla haetaan uutta liiketoimintaa kiertotaloudesta, jonka kasvu perustuu kierrätysosuuden nostamiseen.

 

Kiertokaaren tuottamiin jätehuoltopalveluihin ollaan entistä tyytyväisempiä

Kiertokaaren asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat valmistuneet. Asiakkailta kysyttiin heidän kokemuksistaan asioinnista Ruskon jätekeskuksessa ja jäteasemilla sekä Kiertokaaren tuottamista jäteneuvonta- ja tiedotuspalveluista.

Arvoasteikolla 1–5 asiakkaat antoivat Kiertokaaren päätoimipaikan Ruskon jätekeskuksen palveluille yleisarvoksi 4,3. Edellisessä vuonna 2016 toteutetussa kyselyssä vastaava arvosana oli 4,2.

Tuoreimmassa kyselyssä tyytyväisyys myös jäteasemien palveluun kasvoi vuodesta 2016, uusimmassa kyselyssä jäteasemien palvelut saivat arvosanan 4,2.

Asiakastyytyväisyyskyselyiden tavoitteena on osallistaa asiakkaat palveluiden kehittämiseen pyytämällä avointa palautetta sekä keräämällä tietoa Kiertokaaren palvelujen saatavuudesta ja palvelutasosta asiakkaiden näkökulmasta. Kuten aikaisempina vuosina, yhtiö huomioi asiakkailta saadut palautteet palvelutason kehittämisessä. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan kahden vuoden välein.

Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 627 kappaletta. Vastaajat edustivat kaikkia Kiertokaaren vuoden 2018 toimialueen kuntia: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Raahe, Siikajoki, Simo, Tyrnävä ja Utajärvi.

Kysely toteutettiin yhteistyössä Servitium Oy:n kanssa marras-joulukuussa viime vuonna. Satunnaisesti valituille asiakkaille lähetettiin postitse kortti, jossa oli pyyntö käydä täyttämässä sähköinen kysely verkossa. Kyselylinkkiä jaettiin myös sosiaalisessa mediassa.

Kyselyyn osallistuneiden kesken arvottiin pääpalkintona tablettitietokone sekä muita pienempiä palkintoja. Voittajille on ilmoitettu voitoista henkilökohtaisesti.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Lisätietoja:

Helmi Riihimäki, ympäristöpäällikkö, Kiertokaari Oy, p. 044 703 3953

Mestaritaitojen kierrätystä

Jääkiekkopuolustaja, olympiamitalisti ja maailmanmestari Lasse Kukkonen tietää omasta kokemuksestaan, että hyväksi pelaajaksi tullaan toki taidolla ja kovalla harjoittelulla mutta ennen kaikkea kokemuksia kierrättämällä.

Lasse Kukkonen nimitettiin jääkiekkojoukkue Kärppien kapteeniksi vain 21-vuotiaana. Viime vuoden elokuussa pitkän ja menestyksekkään uran koti- ja ulkomailla tehnyt ammattilainen siirtyi varakapteenin paikalle. Työnteko jatkuu kuten ennenkin. Mies vakuuttaa olevansa onnekas saadessaan tehdä töitä joukkueessa.

– Jokaisen pitää tuoda oma puolensa esille. Olen nähnyt tässä lajissa aika paljon, ja nyt on isoin palkinto pyrkiä auttamaan nuoria urallaan. Paras palkinto on, kun näkee heidän kasvavan ja kehittyvän urheilijana ja menevän uralla eteenpäin.

Onnistuminen on yhteinen asia

Kapteenin rooli on näkyvä ja pukukopissa joukkueen voitontahdon nostattajana keskeinen. Kukkosen mukaan asiat henkilöityvät turhaan yhteen ihmiseen: menestys ei ole mahdollista ilman aitoa epäitsekkyyttä.

– Kapteenistoon kuuluvat myös valmentajat ja muutama valmentajien valitsema pelaaja. Vähän pienempi ryhmä kantaa vastuun siitä, että ollaan valmiina ja tiedetään, miten toimia. Onnistuminen lähtee siitä, kun vieruskaverista välittäminen alkaa näkyä arjessa. Silloin yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi. Siitä tulee kolme tai neljä.

Itsensä kehittäminen

Menestys ja usko omiin voimiin voivat luoda harhan omien kykyjen kaikkivoipaisuudesta. Kukkonen uskoo hyvän esimerkin vaikutukseen.

– Jokainen tarvitsee hyvän egon. Me tarvitsemme isoja egoja, mutta joukkueen egon on tärkeä pysyä isoimpana. Jossain vaiheessa ihmiset hoksaavat, että heidän eteen tehdään töitä, ja silloin hyvä kiertää takaisin.

Joukkueurheilijat kantavat vastuuta joukkueen kehittymisestä sekä menestyksestä. Vastuu henkilökohtaisesta kehittymisestä ja kasvamisesta on kuitenkin aina yksilöllä itsellään. Kukkonen sanoo, että jokainen määrittelee itse, kuinka paljon tarvitsee psykologista valmennusta ja mitä siltä haluaa.

– Ryhmäytymisen kannalta on tärkeä tehdä töitä tämän puolen kanssa. Aina ensin tulee se, mikä minä itse olen, ja vasta sen jälkeen alkaa urheilijana kehittyminen. Kun tuntee omat vahvuudet ja heikkoudet, voi kehittyä urheilijana. Näistä taidoista on hyötyä muuallakin elämässä.

Vastuu yhteisestä ympäristöstä

Kun tarkastellaan vastuuta laajemmassa kokonaisuudessa, mukaan tulee myös ympäristö. Kukkosen työpaikalla pukukopissa lajittelua ei pahemmin harrasteta; vain panttipullot kerätään erilleen. Hiili-hydraattipitoisten välipalojen, banaanien ja muiden hedelmien kuoret, lentävät samaan astiaan muiden jätteiden kanssa.

Kukkosten perheessä innokkaimpia ympäristön puolestapuhujia ovat lapset. Toistaiseksi Kukkosilla lajitellaan vain pahvi ja kartonki. Paperijätettä ei juuri tule, sillä ainoa paperisena tilattu lehti Aku Ankka säästetään lapsille.

– Lapset ovat valveutuneempia. Niillä ei ole meidän vanhoja tapoja, vaan ne osaavat ajatella fiksummin kuin ehkä minä itse. Tämä näkyy pienissä arjen asioissa. Esimerkiksi hana laitetaan kiinni, kun pestään hampaita.

Perhe on reissannut isän työn perässä maailmalla. Talvikoti on ollut ulkomailla ja kesäkoti Suomessa. Matkojen, useamman eri kodin sisustamisen ja perheen koon kasvun vuoksi tavaraa on tullut hankittua. Määrää on pyritty hallitsemaan, ja ”konmaritus” on Kukkoselle tuttu käsite.

– Vaimo sanoi pari kuukautta sitten, että meidän kämppää pitäisi konmarittaa. Olemme pyrkineet tasaisin väliajoin, noin puolen vuoden välein, viemään ylimääräistä tavaraa, pieniksi jääneitä vaatteita ja lasten leluja kierrätykseen.

Kukkoset pohtivat ympäristötekijöitä myös autoa hankkiessaan ja päätyivät hybridiin. Haastattelun päätteeksi Lasse Kukkonen saa lyhyen briiffauksen sähkö- ja kaasuautojen polttoaineiden elinkaari- päästöistä. Ehkä Kukkoset seuraavaa autovalintaansa tehdessään huomioivat laskelmissaan myös biokaasuauton.

Joulun ja uudenvuoden aukioloajat

Ruskon jätekeskus palvelee perjantaina 21. joulukuuta klo 20 saakka.

Talvella jätekeskus on lauantaisin suljettu.

Joulun ja uudenvuoden aikaan Ruskon jätekeskuksen aukioloajat ovat seuraavat:

24.–26.12. suljettu

27.–28.12. avoinna 7–20

31.12. avoinna 7–18

1.1. suljettu

Toivotamme asiakkaillemme hyvää joulua ja uutta vuotta 2019!

Kinkun paistinrasvat kierrätykseen, ei viemäriin

Suomalaiset syövät joka joulu noin seitsemän miljoonaa kiloa kinkkua, jonka paistamisen yhteydessä kotitalouksiin syntyy valtaisa määrä rasvajätettä. Oulussa paistinrasvat lajitellaan yleensä biojätteeseen. Tämän lisäksi paistinrasvoja voi viedä 20.12.2018–7.1.2019 Kinkkutemppu-keräykseen.

Ei rasvaa viemäriin

Rasvatukos on yleisin syy viemäritukoksiin kodeissa. Rasva jähmettyy viemärissä ja muodostaa vähitellen rasvatukoksen. Viemäreihin kertynyt rasva aiheuttaa myös hajuongelmia ja houkuttelee rottia. Pahimmillaan rasva on puhdistettava putkistosta pois.

Jos paistinrasvaa kuitenkin hujahtaa viemäriin ja tukos yllättää, toimi näin:

Jos viemäri vetää huonosti, voit kokeilla rasvatukoksen sulatusta kuumalla vedellä. Jos viemäri ei vedä ollenkaan, lopeta veden käyttö. Imukupilla tai viemärirassilla voi yrittää aukaista pieniä tukoksia. Isommissa tukoksissa ota yhteyttä kiinteistönhuoltoon tai viemärihuuhteluyritykseen.

Paistinrasvan kierrättäminen käy ketterästi:

  1. Avaa ja huuhtele tyhjä maitopurkki (myös muovikorkillinen käy)
  2. Kaada rasva tölkkiin
  3. Sulje tölkki esimerkiksi teipillä
  4. Anna rasvan hyytyä viileässä ja vie lähimpään Kinkkutemppu-keräyspisteeseen 20.12.2018–7.1.2019 välisenä aikana tai laita oman kiinteistösi biojäteastiaan.

Minne voi viedä

Jos omalla asuinkiinteistöllä ei ole biojäteastiaa, paistinrasvan voi viedä Kinkkutemppu-keräysastiaan. Astioita on Oulussa yhdeksän: K-Citymarkettien lisäksi muutamalla K-Market- ja K-Supermarket-myymälällä sekä Oivapisteellä Ruskon jätekeskuksessa. Lähimmän voi etsiä oman paikkakunnan nimellä sivustolta www.kinkkutemppu.fi.

Keräykseen kelpaava rasva

Keräykseen sopii kaikki eläin- tai kasvirasvajäte, olipa kyse kinkusta, kalasta tai kalkkunasta tai esimerkiksi uppopaistorasvasta. Keräysastioihin ei kuitenkaan saa laittaa muunlaisia jäterasvoja tai -öljyjä eikä myöskään esimerkiksi luita tai nahkaa. Luut laitetaan polttokelpoiseen sekajätteeseen ja paistetun nahan voi laittaa biojätteeseen ellei sitä syö.

Mikä on tavoite

Oulussa biojätteisiin lajitelluista paistinrasvoista tuotetaan Gasumin biokaasulaitoksella biokaasua, päästötöntä polttoainetta autoille sekä luonnonmukaista lannoitetta viljelyyn. Kinkkutemppu-keräykseen viedyistä paistinrasvoista valmistetaan uusiutuvaa dieseliä Nesteen Porvoon jalostamolla.

Tarkoituksena on tuoda kiertotaloutta lähemmäksi kuluttajien arkea konkreettisen esimerkin avulla. Kinkkutempun tavoitteena on kerätä ja kierrättää tuplasti viime vuoteen verrattuna eli 300 000 kotitalouden kinkun paistinrasvat. Kinkkutemppu-organisaatio on lahjoittaa kampanjasta 20 000 euroa Hope ry:lle. Hope ry tukee vähävaraisia perheitä taloudellisesti ja välittämällä perheille esimerkiksi käytettyjä vaatteita ja harrastusvälineitä. Joulun aikaan Hope ry:n lahjat tulevat erityisen suureen tarpeeseen.

Lisätietoja:

Kiertokaari: Mari Juntunen, erityisasiantuntija, p. 044 703 3977, mari.juntunen@kiertokaari.fi

Oulun Vesi: Tero Kilpeläinen, verkostopäällikkö, p. 044 703 3914, tero.kilpelainen@ouka.fi

Kinkkutemppu-kampanja: kemianteollisuuden valmiuspäällikkö Petri Ahola-Luttila, petri.ahola-luttila@kemianteollisuus.fi

Poltettavasta jätteestä kolmannes biojätettä

Solekko lajitella -kampanja tutki polttokelpoisen jätteen laatua. Energiana hyödynnettävän jätteen mukana hukataan edelleen huomattava määrä materiaalina kierrätettäviä jätteitä.

Neljän pohjoisen Suomen jäteyhtiön yhteinen Solekko lajitella -kampanja on tehnyt toisen jätteen lajittelututkimuksensa, jossa selvitettiin alueen asukkaiden lajittelutottumuksia. Kampanjassa keskitytään biojätteen, metallin ja lasin kierrättämisen tehostamiseen, joten erityisesti näiden määrä polttokelpoisen jätteen seassa oli lajittelututkimuksessa tarkastelun kohteena.

Tuloksista on huomattavissa, että polttoon menevän jätteen seassa on edelleen sellaista materiaalia, jonka käsittelylle on olemassa parempia ja ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Tutkimusnäytteet sisälsivät biojätettä 33,9 %, metallia 2,4 % ja lasia 1,1 %.

Tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaiset kuin ensimmäisessä Solekko lajitella -kampanjan lajittelututkimuksessa. Valtakunnallisesti verrattuna biojätteen ja metallin määrä on samaa luokkaa kuin muissa samanlaisissa tutkimuksissa. Lasin määrä oli tämän tutkimuksen näytteissä kansallista tasoa pienempi. Suomen Kiertovoima (KIVO) ry:n toteuttamassa kotitalousjätteen tutkimuksessa valtakunnallinen keskiarvo biojätettä oli 32,8 %, metallia 2,3 % sekä lasia 2,4 % tutkittavan jätteen määrästä.

Miten tutkimus tehtiin

Lajittelututkimuksessa lajiteltiin viittä kotitalouksilta kerättyä polttokelpoisen jätteen näytettä, jotka toimitettiin tutkittavaksi kampanjaan osallistuvien jäteyhtiöiden toimialueilta.  Tutkittavaa polttokelpoista jätettä oli yhteensä 904 kiloa. Lajittelututkimus toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Opiskelijat suorittivat käsin käytännön lajittelutyön. Yliopiston opiskelijat olivat yllättyneitä biojätteen määrästä jätteen joukossa. Opiskelijat pohtivat tutkimuksen palautekeskustelussa sitä, miten monilla tasoilla parannettavaa vielä on, vaikka osa asukkaista onkin jo huomannut lajittelun hyödyn.

Miksi kannattaa lajitella

Lajittelu kannattaa, sillä ekopisteille vietynä esimerkiksi lasi- ja metallijätteet saataisiin kierrätettyä uusiksi lasipakkauksiksi ja metalliesineiksi. Biojäte voitaisiin käyttää hyödyksi sekä biokaasuna että multana. Vain lajittelemalla biojätteestä saadaan talteen uusiutuvaa energiaa sekä pystytään palauttamaan takaisin luonnon kiertokulkuun kasveille tärkeät ravinteet. Jätteiden kierrättäminen myös edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vaikuttaa siten esimerkiksi ilmastonmuutokseen.

– Asukkaat ovat kyllä entistä osaavampia lajittelemaan jätteitä ja tietoisia jätelajittelun hyödyistä ja ilmastovaikutuksista, Kiertokaaren erityisasiantuntija Mari Juntunen kiittelee.  – Toivommekin, että jatkossa yhä useampi kuntalainen innostuu tuomaan ekopisteille pienetkin määrät hyötykäyttöön kelpaavaa jätemateriaalia. Esimerkiksi metalli on materiaali, jota voidaan kierrättää lähes ikuisesti, Juntunen kertoo.

– Jogurttipurkin alumiininen kansi tai säilyketölkki voi tuntua niin pieneltä määrältä metallia, ettei sitä viitsi laittaa metallijätteisiin, mutta kansi tai pari päivässä kerryttää yllättävän ison metalliläjän vuodessa, Perämeren Jätehuollon tiedottaja Satu Keski-Antila täydentää.

Tutkimuksen tausta

Solekko lajitella -kampanja on Pohjois-Suomen neljän kunnallisen jäteyhtiön; Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy), Lapin Jätehuoltokuntayhtymä, Napapiirin Residuum Oy ja Perämeren Jätehuolto Oy yhteinen lajittelun tehostamiseen tähtäävä kampanja. Kampanjaa rahoittaa Oulun Energia, jolta jäteyhtiöt ostavat polttokelpoisen jätteen käsittelyn Laanilan ekovoimalaitoksella Oulussa.

Kampanjan tarkoitus on haastaa asukkaat jätteiden lajitteluun siellä missä jätettä syntyy eli kodeissa. Ensisijainen tavoite on yhdessä asukkaiden kanssa vähentää syntyvän jätteen määrää ja mikäli jätettä syntyy, kierrättää se materiaalina. Mikäli tämä ei ole mahdollista, jäte hyödynnetään energiana. Kampanja-alue ulottuu Raahesta Ivaloon ja alueella asuu puoli miljoonaa suomalaista.

Poikkeuksia Ruskon jätekeskuksen aukioloon

Itsenäisyyspäivän aattona 5. joulukuuta Ruskon jätekeskus on avoinna 7–18. Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta jätekeskus on suljettu.

Perjantaina 7. joulukuuta jätekeskus palvelee normaalisti 7–20.

Talvikuukausina jätekeskus on lauantaisin suljettu.

Hyvää itsenäisyyspäivää!

 

Ruskon jätekeskus on lauantaisin suljettu

Ruskon jätekeskuskin siirtyy talviaikaan ja on 1. joulukuuta alkaen lauantaisin suljettu.

Palvelemme ympäri vuoden juhlapyhistä johtuvia poikkeuksia lukuun ottamatta ma-pe 7–20.

Lauantain aukiolo jatkuu jälleen maaliskuussa 2019.

Mukavaa joulunodotusta!