Puujäte (käsitelty)

huonekalut, lakattu puu, lastulevy, maalattu puu, pintakäsitelty puu, vahattu puu, vaneri

Mitä jätettä?

Minne voit viedä?

Mitä maksaa?

Lisätietoja

Käsittelemätön puu haketetaan, minkä jälkeen se hyödynnetään energiana.

Oulussa Ruskon jätekeskuksessa ja Pudasjärvellä siirtokuormausasemalla jätemaksu lasketaan jätteen painon ja jätelajin hinnan perusteella. Pienemmillä jäteasemilla on käytössä kuormamaksu.

Tulosta