Eläin (kuollut)

Muu jäte

Lemmikkieläimet voi toimittaa eläinten hautausmaalle haudattavaksi tai pieneläinkrematorioon tuhkattavaksi.
Kaikki lemmikkieläimet saa haudata maanomistajan luvalla. Lemmikkieläintä ei saa haudata alle viidentoista (15) metrin etäisyydelle kaivosta tai vesistöstä eikä pohjavesialueelle tai vedenottamon suoja-alueelle. Hauta on peitettävä vähintään 0,5-1 metrin maakerroksella. Eläin on haudattava maatuvassa pakkauksessa. Pienten eläinten raadot voi laittaa myös kiinteistön polttokelpoiseen jätteeseen.
Kuollut hevonen voidaan maanomistajan luvalla haudata maahan. Ruhoa ei saa haudata alle 250 m etäisyydelle kaivosta tai vesistöstä eikä pohjavesialueelle. Hauta on peitettävä vähintään 1-2 m maakerroksella. Ruhoa ei saa haudata muovissa tai muussa maatumattomassa materiaalissa.
Tietyt eläimet kuten hevonen voidaan toimittaa erityisjätteenä haudattavaksi Ruskon jätekeskukseen (maksullista), ota yhteyttä etukäteen asiasta.
Tuotantoeläinten raadoille on omat erilliset ohjeet. Lisätietoja Oulun seudun ympäristötoimesta.

kuollut lemmikkieläin, raato