Juurakko

Polttokelpoinen

Kiinteistön polttokelpoisen jätteen astia. Puhdista juurakko maa-aineksesta ja laita polttokelpoiseen jätteeseen.

Jätteenpoltto vähentää jätteen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Polttokelpoisen jätteen sisältämä energia hyödynnetään sähkönä ja lämpönä.

pensaan juurakko