Kuivakäymälän aluset

Muu jäte

Ensisijaisesti kompostointi omalla kiinteistöllä, muussa tapauksessa jätteen toimittaminen esim. imuautolla jätevedenpuhdistamolle.

ulkovessan aluset