Kukkamulta

Biojäte

Pienet määrät: Kiinteistön biojäteastia tai kompostori.

Ruskon jätekeskuksessa sijaitseva Biotehdas tuottaa biojätteestä lannoitetta, jolla korvataan teollisesti tuotettuja lannoitteita esim. heinärehun viljelyssä, ja biokaasua, joka hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa korvaamassa uusiutumattomia polttoaineita.

Muu jäte

MAA-AINES

Maa-aines mukaan lukien nurmikko ja kuntta viedään kunnan osoittamaan maa-ainesten vastaanottopaikkaan. Oman asuinkunnan vastaanottopaikkaa voi tiedustella kunnan tekniseltä osastolta.

Oulussa ylijäämämaiden vastaanottopaikkana toimii Kaakkurin liikuntamaan läjitysalue, joka sijaitsee Kaakkurin kaupunginosassa Pirttilammentien kohdalta Iinatintien yli kaakkoon. Risteyksessä on opaste. Alue on avoinna ma-to 7–15 ja pe 7–13.

Hyödyntäminen: Kunnan katu- ja viherrakentamisessa.

Hinta:

Oulussa maiden vastaanottopaikalle viedyt henkilöauton peräkärryyn mahtuvat pienet puhtaat maa-ainekset ovat ilmaisia, mutta raskaan kaluston puhtaat ylijäämämaakuormat ovat maksullisia. Ruskon jätekeskukseen viedyistä maa-aineskuormista peritään hyödyntämiskelvottoman ja jätteenkäsittelyn rejektin hinta, joka tämän sivun päivityshetkellä on 168,09 e/tonni.

Lisätietoja Oulussa antavat:

Matias Bright, p. 044 703 2137
Mika Jutila, p. 044 703 2214

Lisätietoja muissa kunnissa antaa kunnan tekninen osasto.

yleismulta