Lastulevy

Rakennusjäte

Ruskon jätekeskukseen. Satunnainen pieni kuorma (alle 200 kg tai enintään yksi kuutio) kunnan jäteasemalle.

Valtaosa rakennusjätteestä hyödynnetään joko materiaalina tai energiana ja vain pieni osa viedään esikäsittelyn jälkeen loppusijoitukseen kaatopaikalle.