Lava

Puu

Ruskon jätekeskukseen Oivapisteelle. Kotitalouksien tuoma pintakäsittelemätön puu on maksutonta. Muu puujäte on maksullista.

Pintakäsittelemätön puu haketetaan, minkä jälkeen se hyödynnetään energiana. Painekyllästetty puu on vaarallista jätettä. Se kuljetetaan Saksaan hävitettäväksi polttamalla.

kuormalava, puulava, eurolava