Lokakaivoliete

Muu jäte

Hiekan- ja rasvanerotuskaivojen jätteet Ruskon jätekeskukseen.
Sakokaivolietteet paikalliselle jätevedenpuhdistamolle.

sakokaivoliete