Maa-ainekset

Muu jäte

MAA-AINES

Maa-aines mukaan lukien nurmikko ja kuntta viedään kunnan osoittamaan maa-ainesten vastaanottopaikkaan. Oman asuinkunnan vastaanottopaikkaa voi tiedustella kunnan tekniseltä osastolta.

Oulussa ylijäämämaiden vastaanottopaikkana toimii Kaakkurin liikuntamaan läjitysalue, joka sijaitsee Kaakkurin kaupunginosassa Pirttilammentien kohdalta Iinatintien yli kaakkoon. Risteyksessä on opaste. Alue on avoinna ma-to 7–15 ja pe 7–13. Alueelle voi mennä aukioloaikojen puitteissa ilman etukäteisyhteydenottoa, alueella on purkupaikoille opasteet. Ylijäämämaan vastaanottopaikalle voi viedä maa-aineksia (multaa, hiekkaa, savea, hiesua, soraa, kunttaa, kuorittua nurmikkoa jne.) Kuormissa ei saa olla mitään jätettä (muovia, tiiliä, betonia jne.).

Hyödyntäminen: Kunnan katu- ja viherrakentamisessa.

Hinta:

Oulussa maiden vastaanottopaikalle viedyt henkilöauton peräkärryyn mahtuvat pienet puhtaat maa-ainekset ovat ilmaisia, mutta raskaan kaluston puhtaat ylijäämämaakuormat ovat maksullisia. Ruskon jätekeskukseen viedyistä maa-aineskuormista peritään hinta, joka päivityshetkellä on 75,83e/t.

Lisätietoja Oulussa antavat:

Mika Jutila, p. 044 703 2214

Lisätietoja muissa kunnissa antaa kunnan tekninen osasto.

multa, puutarhamulta, hiekka, savi, kuntta, maa, maa-aines, nurmikko, nurmikon palaset, kivet, luonnonkivet, luonnonkivi