Muoviesine

Maksullinen jäte

Muoviset esineet, jotka eivät ole pakkauksia ja jotka ovat liian suuria omaan jäteastiaan toimitetaan Ruskon jätekeskukseen tai satunnainen pieni kuorma (alle 200 kg tai enintään yksi kuutio) kunnan jäteasemalle. Ruskossa maksu jätteen painon ja jätelajin hinnan mukaan, jäteasemalla 30 €/kuorma.

Valtaosa Ruskon jätekeskukseen viedyistä jätteistä hyödynnetään joko materiaalina tai energiana ja vain pieni osa viedään esikäsittelyn jälkeen loppusijoitusalueelle.

Polttokelpoinen

Sellaiset muoviset esineet, jotka eivät ole pakkauksia ja jotka ovat kooltaan pieniä, laitetaan kiinteistön polttokelpoisen jätteen astiaan.

Jätteenpoltto vähentää jätteen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Polttokelpoisen jätteen sisältämä energia hyödynnetään sähkönä ja lämpönä.

Muovilaatikko, muovipurkki, muovirasia, muovilelu, muovityökalu, muovilapio, muoviämpäri, muovisaavi, muovisoikko, muovivati, muovikangas, muovipeite, muoviputki, muovilista, muovilevy, muovimatto, rakennusmuovi, muovinen rakennusosa, valokate, pressu