Paistorasva

Biojäte

Hyydytettynä (esim. muovipulloon pakattuna): Kiinteistön biojäteastia.

Ruskon jätekeskuksessa sijaitseva Biotehdas tuottaa biojätteestä lannoitetta, jolla korvataan teollisesti tuotettuja lannoitteita esim. heinärehun viljelyssä, ja biokaasua, joka hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa korvaamassa uusiutumattomia polttoaineita.

Polttokelpoinen

Jos kiinteistöllä ei ole biojäteastiaa, muovipulloon pakattuna kiinteistön polttokelpoisen jätteen astiaan.

Jätteenpoltto vähentää jätteen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Polttokelpoisen jätteen sisältämä energia hyödynnetään sähkönä ja lämpönä.

kinkun rasva, joulukinkun paistorasva