Verhotanko

Metalli

Metalliset: Ruskon jätekeskuksen Oivapiste tai kunnan jäteasema.

Käytetään uusien metallituotteiden raaka-aineena.

Maksullinen jäte

Muut materiaalit: Ruskon jätekeskukseen. Satunnainen pieni kuorma (alle 200 kg tai enintään yksi kuutio) kunnan jäteasemalle. Ruskossa maksu jätteen painon ja jätelajin hinnan mukaan, jäteasemalla kuormamaksu.

Valtaosa Ruskon jätekeskukseen viedyistä jätteistä hyödynnetään joko materiaalina tai energiana ja vain pieni osa viedään esikäsittelyn jälkeen loppusijoitukseen kaatopaikalle.