Kiertotalouden edistäminen ja hiilineutraliteetti

Kiertokaaren toiminta tukee yhtiömme omistajakuntien ympäristö- ja hiilineutraalisuustavoitteita. Toimintamme edistää kiertotaloutta, energiatehokkuutta ja ilmastonmuutoksen hillintää.

Rusko on hiilineutraali kiertotalouskeskus

Kiertokaaren päätoimipaikka Ruskon jätekeskus on hiilineutraali kiertotalouskeskus. Ruskon jätekeskuksessa mikroturbiinilaitos, jolla tuotamme jätekeskuksen tarvitseman sähkön ja lämmön biokaasusta. Toimitamme biokaasua myös teollisuuteen ja liikennepolttoaineeksi. Tuotamme sähköä myös omalla aurinkovoimalalla. Tankkaamme yhtiömme viiteen kaasuautoon itse jalostamaamme liikennebiokaasua. Valtaosa (2019: 99,55 %) vastaanottamastamme yhdyskuntajätteestä hyödynnetään materiaalina, energiana tai muulla tavoin.

Yhteistyökumppanit mukana työssä

Toiminnan kehitystyössä on Kiertokaaren mukana useita yrityksiä, jotka yhdessä meidän kanssamme varmistavat laadukkaat ratkaisut jätteiden käsittelyyn. Teemme Gasumin ja Oulun Energian kanssa merkittävää yhteistyötä kiertotalouden eteen. Kiertokaaren rakennuttama Lajitteluareena Lare on liitetty osaksi Oulun Energian lajittelulaitosta. Yhteistyömme kärkenä on ohjata mahdollisimman suuri osa materiaalivirrasta uudelleen raaka-aineena hyödynnettäväksi. Ohessa syntyy polttoainetta uudet ympäristökriteerit täyttävälle Oulun Energian biovoimalalle. Ostamme Gasumilta biojätteen käsittelypalvelun ja biojätteen käsittelyssä syntyvää raakabiokaasua.

Materiaalien hyödyntäminen

Kiertokaari edistää kiertotaloutta myös hyödyntämällä jätteitä omassa toiminnassaan. Korvaamme jätemateriaaleilla neitseellisiä raaka-aineita maarakentamisessa. Edistämme eri alan yritysten, oppilaitosten ja jätehuollon ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimus- ja kokeiluhankkeita, joissa lisätään jätemateriaalien uusiokäyttöä. Tarjoamme myös tilaa Ruskon jätekeskuksesta kiertotalouspilottihankkeita varten.

Rahoitamme erilaisia tutkimus- ja kehityshankkeita, joissa tutkitaan jätemateriaalien jalostusta uusioraaka-aineeksi. Osassa hankkeista olemme mukana myös omalla työpanoksella.

Jätteen vähentäminen ja kierrätyksen onnistuminen

Jätteen vähentäminen sekä lajittelun ja kierrätyksen lisääminen on tärkeä osa toimintaamme. Käymme luennoimassa oppilaitoksissa ja erilaisissa seminaareissa kierrätyksestä ja kiertotaloudesta. Tuemme kotitalouksien lajittelun onnistumista kattavalla jäteneuvonnalla sekä jätteidenkeräysverkostolla. Rakensimme hyötyjätteiden keräystä varten 75 pistettä kattavan ekopisteverkoston ja Ruskon jätekeskukseen maksuttoman Oivapisteen. Nykyään ekopisteistä vastaa yhteistyökumppanimme Suomen Pakkauskierrätys Rinki. Parhaillaan pilotoimme Oulussa Hiukkavaaramn kaupunginosassa omakotitaloalueella jätteiden kimppakeräystä. Vuodesta 2014 lähtien Oulun seudulla kaikilla neljän huoneiston kiinteistöillä on ollut velvollisuus omalla kiinteistöllä lajitella biojäte, lasi, metalli, paperi, kartonki ja polttokelpoinen jäte.

Suurenna kuvaa (linkki avaa kuvan PDF-tiedostona): avaa kuva

Grafiikka, jossa selitetään biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen.