Vastuullisuus

Kiertokaaren tärkein arvo on vastuullisuus, joka ohjaa koko toimintakulttuuriamme. Se näkyy toimintamme läpinäkyvyydessä, työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kohtelussa, ympäristövaikutusten mittaamisessa ja vähentämisessä sekä toiminnan taloudellisuuden varmistamisessa.

Sosiaalinen vastuu

Vastuullisuuden sosiaalinen ulottuvuus koskettaa vahvasti useita Kiertokaaren sidosryhmiä, joista keskeisimpiä ovat työntekijät, omistajat, asiakkaat sekä oppilaitokset, koulut ja päiväkodit.

Kiertokaari haluaa tarjota työntekijöilleen turvallisen, terveellisen, yhdenvertaisen ja viihtyisän työpaikan. Vuosittain tehtävien henkilöstökyselyiden mukaan työtyytyväisyys on ollut pitkään erittäin korkealla tasolla.

Kannamme sosiaalista vastuuta myös mm. työllistämällä ja tekemällä yhteistyötä erilaisten yhdistysten kanssa. Esimerkkejä ovat erilaiset nuorten työpajat, joissa nuoret voivat esimerkiksi korjata uudelleenmyyntiin jäteperäisiä tuotteita, kuten polkupyöriä. Kiertokaari tekee runsaasti yhteistyötä oppilaitosten kanssa erityisesti ympäristökasvatukseen liittyen mutta myös mm. teettämällä opinnäytetöitä ja osallistumalla tutkimushankkeisiin.

Ympäristövastuu

Kiertokaaren keskeisiä tavoitteita on varmistaa, ettei jätteistä aiheudu ympäristöhaittoja. Ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisyn rinnalle on noussut jäteperäisten resurssien käytön tehostaminen – tästä asiasta on tarkemmin kerrottu Kiertotalous-sivulla.

Kiertokaaren merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat kasvihuonekaasu- ja hajupäästöt, vesistövaikutukset, haittaeläimet sekä roskaantuminen, joita minimoimme monin keinoin.

Tarkkailemme ympäristövaikutuksia säännöllisesti tarkkailuohjelman mukaan. Hajupäästöjä seurataan Pyykösjärven jatkuvatoimisella mittausasemalla. Vesipäästöjä tutkitaan niin ikään jatkuvatoimisesti sekä erillisillä laboratoriomittauksilla. Ruskon jätekeskuksessa syntyvä kaatopaikkakaasu otetaan talteen laajan keräysverkoston avulla ja hyödynnetään energiana. Raportoimme ympäristötarkkailun tulokset vuosittain valvovalle viranomaiselle ELY-keskukseen.

Lisätietoa vastuullisuudesta antaa Kiertokaaren ympäristöpäällikkö.

Haisevien rikkiyhdisteiden mittausaseman tulokset (linkki vie ouka.fi-sivustolle)