Yrityksemme

Kiertokaari on kunnallinen yhtiö, jonka toimialueella on yhteensä reilut 275 500 asukasta yhdeksän kunnan alueella.

Toimialueen kunnista Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe ja Siikajoki ovat Kiertokaari Oy:n osakkaita. Toimialueeseen kuuluu myös Simon kunta.

Kiertokaari huolehtii toimialueensa kuntien jätteenkäsittelystä, jäteneuvonnasta ja tiedottamisesta sekä edistää jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä. Lisäksi Kiertokaari tarjoaa toimialueensa jätteille turvallisen loppusijoituspaikan Ruskon jätekeskuksesta ja vastaa kuntien hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräämisestä. Raahen kaupunki huolehtii itse hyöty- ja vaarallisista jätteistään sekä jäteneuvonnasta. Jätteenkuljetuksesta vastaavat yksityiset yritykset.

Kiertokaaren toiminta nyt ja tulevina vuosina perustuu kolmeen tärkeään arvoon:

Vastuullisuus

Toimintamme lähtökohtana on vastuullisuus sekä kestävän ja tasapainoisen liiketoiminnan ylläpitäminen. Arvostamme toisiamme ja kohtelemme yhdenvertaisesti niin työyhteisömme jäseniä kuin asiakkaitamme. Pidämme huolen siitä, että toiminnallamme on positiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Toimimme läpinäkyvästi ja huolehdimme ympäristöstä parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakaslähtöisyys

Otamme asiakkaat aidosti mukaan toimintaan ja palvelujen kehittämiseen, panostamme asiakaspalveluun ja käymme asiakkaiden kanssa aitoa dialogia.

Rohkeus

Uskallamme muuttaa toimintatapojamme ja ottaa riskejä. Hyväksymme myös mahdollisen epäonnistumisen.

Muita toimintaamme ohjaavia seikkoja

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt yrityksellemme Yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden. Merkki kertoo siitä, että yrityksemme ensisijainen tavoite on ratkaista yhteiskunnallisia ja ekologisia haasteita ja että käytämme myös vähintään puolet voitostamme tähän. Toimintamme on avointa, arvomme ovat kohdallaan ja toimintamme tavoitteena on edistää monipuolisesti ja vastuullisesti yhteiskunnalle tärkeitä asioita omalla toimialallamme.

Toimintamme on järjestelmällistä ja dokumentoitua ja sitä auditoidaan säännöllisesti. Bureau Veritas on myöntänyt meille OHSAS 18001 -standardiin perustuvan työterveys- ja turvallisuusjärjestelmäsertifikaatin sekä ISO 14 001 ympäristö- ja ISO 9001 laatujärjestelmäsertifikaatit.