Pudasjärvellä sijaitsevien kiinteistöjen jätehuolto

Jätesopimus pitää tehdä sekä vakituisessa käytössä olevalle että vapaa-ajan asunnolle. Sopimuksen voi tehdä kirjallisesti tai puhelimitse.

Jätesopimuksen voi tehdä kolmella eri tavalla:

1) oma, yhden kiinteistön jätesopimus

2) useamman kiinteistön yhteinen jätekimppa (laskutusvaihtoehtoja on kaksi):

a) yksi lasku tyhjennyskertojen mukaan jätekimpan päävastuulliselle, joka perii maksut muilta kimppalaisilta

tai

b) jokainen saa kerran vuodessa oman laskun, jonka hän maksaa suoraan Kiertokaarelle

3) sopimus jätteiden aluekeräyspisteen käytöstä, katso aluekeräyspisteiden sijainnit kartalta (linkki vie Googlen karttapalveluun)

Määräysten mukaiset tyhjennysvälit

Kiinteistön omat jäteastiat tyhjennetään jätehuoltomääräysten ja tarpeen mukaan. Pisin tyhjennysväli jätteelle, joka ei sisällä biojätettä, on taajamassa neljä viikkoa ja haja-asutusalueella kahdeksan viikkoa.
Taajama-alueella poikkeuksen tyhjennysväliin voi saada pienen talouden (1–2 henkilöä) ja vähäisen jätemäärän vuoksi. Tällöin pisin tyhjennysväli voi olla kahdeksan viikkoa. Laskutus tulee tyhjennyskertojen mukaisesti.

Silloin, kun kiinteistö ei ole käytössä, jäteastiaa ei tarvitse tyhjennyttää.

Muutos tyhjennysväleihin

Jäteastian ylimääräisestä tyhjennyksestä tai tyhjennysvälin muutoksesta ja muista päivittäiseen toimintaan liittyvistä asioista ilmoitetaan suoraan paikalliselle jätteenkuljettajalle Kuljetuspudas Oy:lle, yhteystiedot sivun alalaidassa.

Paikalliset palvelupisteet

Pudasjärvellä on kaksi paikallista jätteiden vastaanottopaikkaa niille jätteille, joita ei voi laittaa kiinteistön omaan jäteastiaan. Kotitalouksien vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, pahvit ja metallit voi viedä Ekolanssille. Suurikokoiset sekajätteet, kuten rikkinäiset huonekalut, ja pienet määrät rakennusjätettä viedään siirtokuormausasemalle. Yhteystiedot ja aukioloajat

Tuotepakkausjätteitä voi viedä Rinki-ekopisteille, sijainnit: rinkiin.fi.

Lisätietoja ja lomakkeet:

Jätesopimus sähköisesti
nettilomake
PDF-lomake, jos haluat tulostaa käsin täytettäväksi

Jätekimpan perustamisilmoitus
nettilomake
PDF-lomakkeena , jos haluat tulostaa käsin täytettäväksi

Jätesopimus puhelimitse tai vapaamuotoisesti sähköpostitse
– p. (o8) 5584 0020 ma-pe klo 8–15 tai toimisto@kiertokaari.fi

Tyhjennykset yms. käytännön jätehuolto
p. 040 140 8231 tai 0400 184 843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi

Hinnasto