Roska-astioiden tyhjennysvälit

25.1.2017

Oulun Jätehuollon neuvontaan tulleiden yhteydenottojen johdosta otamme kantaa asuinkiinteistöillä olevien jäteastioiden tyhjennysväleihin.

Mitä jätehuoltomääräyksissä sanotaan polttokelpoisen jäteastian tyhjennysvälistä?

Oulun seudun jätehuoltomääräykset koskevat Hailuotoa, Kempelettä, Liminkaa, Lumijokea, Oulua, Muhosta ja Tyrnävää. Niiden mukaan biojätettä sisältävän polttokelpoisen jäteastian tyhjennysväli on talvella neljä viikkoa ja kesällä kaksi viikkoa. Määräyksissä myös todetaan että mikäli polttokelpoinen jäte ei sisällä biojätettä, asukas voi tyhjennyttää polttokelpoisen jäteastiansa itse valitsemansa määrävälin mukaan, kunhan tyhjennysväli ei ylitä 12 viikkoa (Jätehuoltomääräykset, s. 24, pykälä 22).

Neljä kertaa vuodessa tapahtuva polttokelpoisen jäteastian tyhjennys voi olla riittävä, jos biojäte kompostoidaan kiinteistöllä tai biojätteen erilliskeräyksestä on sopimus jätteenkuljetusyhtiön kanssa ja jos tuotepakkausjätteet, eli metalli, lasi, kartonki, muovi ja pahvi, sekä paperi viedään Rinki-ekopisteelle.

Mikäli omakotitaloasukas tyhjennyttää jäteastiansa Oulun seudun jätehuoltomääräysten mukaisesti, hänen ei tarvitse pyytää Oulun kaupungilta poikkeuslupaa jäteastioidensa tyhjennysväleihin, vaan hän voi sopia haluamansa tyhjennysvälin suoraan oman jätteenkuljetusyrityksensä kanssa.

Milloin ja mistä voi pyytää poikkeuslupaa?

Jos omakotitaloasukas haluaa polttokelpoiselle sekajätteelle pidemmän tyhjennysvälin kuin 12 viikkoa, se onnistuu täyttämällä ja palauttamalla tämä lomake (linkki vie Oulun kaupungin nettisivuille).

Vaihtoehtoisesti lomakkeen kohdissa 1, 2, 3, 4, 6 ja 7 pyydetyt tiedot voi ilmoittaa vapaamuotoisesti laaditussa kirjeessä.

–Poikkeuksen myöntäminen edellyttää, että kiinteistöllä syntyvä jätemäärä on pieni. Pieni tarkoittaa yhden tai kahden asukkaan taloutta, jolla on korkeintaan 240 litran kokoinen polttokelpoisen jätteen astia. Lisäksi asukkailta edellytetään hyötyjätteiden lajittelua ja viemistä Rinki-ekopisteelle sekä joko biojätteen kompostointia tai sopimusta biojätteen erilliskeräyksestä, palvelupäällikkö Ilona Suppanen toteaa.

Täytetyn lomakkeen tai vapaamuotoisen hakemuksen voi lähettää kirjeessä osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja:

Oulun kaupunki, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut: palvelupäällikkö Ilona Suppanen, p. 044 703 3961 ja ilona.suppanen@ouka.fi

Oulun Jätehuolto Oy: jätehuoltoneuvoja Mari Juntunen, p. 044 703 3977 ja mari.juntunen@kiertokaari.fi

Oulun seudun jätehuoltomääräykset netissä (linkki vie Oulun kaupungin nettisivuille)