Vastauksemme kysymyksiin koskien 6Aika tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeen ilmeen ja internetsivuston luomista

25.7.2017

[:fi]Oulun Jätehuolto on mukana EU-rahoitteisessa 6Aika tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää alueellista ja kansallista kiertotalouden toimintaa. Hankkeen viestinnän keskeisimpiä tavoitteita on edistää ja helpottaa sidosryhmien tavoittamista ja tiedonsaantia. Yksi tärkeimmistä viestinnän työkaluista on hankkeen oma internetsivusto.

Sivustoa ja hankkeen ilmeen luomista koskevasta tarjouspyynnöstämme heränneitä kysymyksiä saimme yhteensä viisi kappaletta. Vastaukset niihin ovat luettavissa alla.

”Tarjouspyynnössä ei ole täsmennetty tekstituotantoja sivustolle. Sisällytetäänkö näiden tuottaminen tarjoukseen vai miten niiden suhteen oli tarkoitus toimia?”

Vastaus: Tilaaja vastaa tekstituotannosta. Voimme teettää tekstejä myös lisätyönä palveluntuottajalla.

”Kuka vastaa tekstituotannosta? Tulevatko tekstit valmiina tilaajalta vai hoitaako niiden tuotannon osittain tai kokonaan toimittaja?”

Vastaus: Tilaaja vastaa tekstituotannosta. Voimme teettää tekstejä myös lisätyönä palveluntuottajalla.

”Tuleeko sivustolla käytettävät kuvat tilaajalta? Onko tarvetta kuvata uusia kuvia tai hankkia niitä esimerkiksi kuvapankista?”

Vastaus: Alustavasti voimme todeta, että tilaaja toimittaa kuvat. Sivuston rakenteen ja ilmeen selkeytyessä tarvetta uusille kuville todennäköisesti on.

”Mitä toteutussuunnitelman tulee pitää sisällään?”

Vastaus: Toteutussuunnitelman tulee sisältää vähintään aikataulu, mistä selviää suoritettavat työt. Esimerkiksi nettisivujen julkaisupäivä ja WordPress-alustan käyttökoulutuksen järjestäminen sekä kirjalliset ohjeet alustan päivittämistä varten. Toteutussuunnitelmasta pitää selvitä myös tehtävien töiden sisältö.

”Kun aikataulu on näin tiukka, olisi hyvä päästä aloittamaan projekti heti kun tilauspäätös on tehty. Koska päätös arviolta tehdään ja milloin olisi mahdollisuus järjestää käynnistyspalaveri?”

Vastaus: Tilauspäätös tehdään mahdollisimman pian sen jälkeen kun tilaajaorganisaatioiden vastuuhenkilöt ovat palanneet lomilta ja tarjousvertailu voidaan suorittaa. Arvioitu päätöksen ajankohta sijoittuu viikolle 32. Mikäli aloitus viivästyy palveluntuottajasta riippumattomista syistä, nettisivujen valmistumisen takaraja siirtyy viivästymisen verran eteenpäin. Käynnistyspalaveri järjestetään heti ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tilauspäätöksen jälkeen.

Muistutamme, että tarjous tulee toimittaa 1.8.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen janne.jaaska@kiertokaari.fi otsikolla ”6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset – Internetsivujen sekä hankkeen ilmeen luonti”.[:]