Asiakkuus

Yritysten jätteille uudet jätehuollon käytännöt

Uudistuneen jätelain johdosta yritysperäisen jätteen haltijan on itse etsittävä Materiaalitori.fi-tietoalustan avulla, onko hänen hallussaan olevalle jätteelle yksityistä jätehuoltopalvelua. Mikäli sitä ei ole saatavilla, yritys voi pyytää kunnan jätelaitokselta ns. toissijaista jätehuoltopalvelua. Mikäli toissijaista jätehuoltopalvelua tarvitaan alle 2 000 euron arvosta vuodessa, jätteen haltija voi pyytää jätehuoltopalvelua suoraan kunnan jätelaitokselta.

Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen, Oulun, Pudasjärven, Raahen, Siikajoen ja Simon alueella toimiva kunnan jätelaitos on Kiertokaari Oy.

Kiertokaari pystyy järjestämään jätehuollon yrityksesi jätteille seuraavassa tapauksessa:

1) Jos yrityksesi pyytää meiltä jätehuoltopalvelua yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi. Sinun on ensin varmistettava markkinaehtoisen palvelun puute laittamalla ilmoitus jätehuollon tarpeestasi nähtäville materiaalitori.fi:n vähintään 14 vuorokauden ajaksi, ja valittava sieltä Kiertokaari jätteesi käsittelypalvelun tuottajaksi.

2) Saamme materiaalitori.fi:n kautta ilmoituksen jätehuoltotarpeestasi. Kun yrityksesi ilmoituksen voimassaoloaika päättyy, voimme ottaa palvelupyyntösi käsittelyyn.

Kiertokaari on Vastuu Group Oy:n (ent. Suomen Tilaajavastuu Oy) kumppani. Toimintamme täyttää tilaajavastuulain mukaiset kriteerit.

Laskutus- ja sopimusasiakkuus onnistuu kätevästi

Asiakkuushakemuslomake tehdään kirjallisena ja toimitetaan Kiertokaaren käyttöpäällikölle. Laskutusasiakkuus edellyttää vakuutta. Linkin kautta avautuu lomake, jonka voi täyttää sähköisesti.

Loppusijoitukseen päätyvistä jätteistä kuten erityisjätteestä ja hyödyntämiskelvottomasta rejektistä tarvitaan myös selvitys kaatopaikkakelpoisuudesta (käytännössä laboratoriotutkimus jätteen koostumuksesta).

Jos sinua on pyydetty toimittamaan jätteen siirtoasiakirja, voit ladata tästä.

Lisätietoja laskutuksesta

Verkkolaskutusta varten tarvittavat tiedot

Kun asiakkuushakemuksesi on hyväksytty, voimme lähettää yrityksellesi verkkolaskuja. Tätä varten pyydämme sinua toimittamaan osoitteeseen jatehuolto@kiertokaari.fi seuraavat tiedot:

  • yrityksesi verkkolaskutusosoitteen
  • yrityksesi käyttämän verkkolaskutusoperaattorin nimen
  • yrityksesi laskutuksesta vastaavan henkilön nimen ja yhteystiedot

Kysy lisätietoa yhteyshenkilöltämme:

Markku Heinonen wMarkku Heinonen
käyttöpäällikkö
p. 044 703 3971
markku.heinonen@kiertokaari.fi