Hinnasto

Kunnissa sijaitsevilla jäteasemilla kuormasta peritään kiinteä summa: 30 € / enintään 200 kg tai yhden kuution kokoinen kuorma ja maksu tapahtuu kortilla. Jäteasemilla ei ole vaakoja. Kuorman koko arvioidaan. Isoista kuormista voidaan periä useampi 30 € maksu tai ne voidaan ohjata Ruskon jätekeskukseen Oulussa, jotta jäteasemalle jää tilaa myös muiden asiakkaiden jätteille.

Pudasjärven hinnasto löytyy sivun lopusta.

Oulussa Ruskon jätekeskuksessa jätteen hinta muodostuu jätelajin hinnan ja jätteen painon perusteella. Maksuvälineenä käy vain kortti. Ruskon jätekeskukseen tuoduista jätteistä peritään vähintään minimihinta:

 • asbesti, asfaltti, betoni, biojäte, kannot, lajittelematon rakennusjäte, lajittelematon sekajäte, lasi, lasi- ja kivivillaeriste, painekyllästetty puu, puutarhajäte, sahanpuru, seosaine sekä tietoturvapaperi: 8 €
 • muut maksulliset jätteet: 20 €

Esimerkki rikkinäisten huonekalujen jätemaksun laskemisesta

Ruskon jätekeskuksessa jätemaksu muodostuu jätelajin hinnan ja jätteen painon perusteella. Jätekeskuksen autovaaka punnitsee 20 kg tarkkuudella.

Asiakkaalla on rikkinäisiä huonekaluja: sohva, hyllykkö ja pöytä. Huonekalut ovat lajittelematonta sekajätettä, jonka hinta on 154,80 euroa tuhannelta kilolta. Jos asiakkaan huonekalut painavat yhteensä 100 kg, jätemaksu on 15,48 €. Jos huonekalut painavat 80 kg, jätemaksu on 12,38 €. Jos huonekalut painavat 120 kg, jätemaksu on 18,58 €.

Ilmaiseksi Oivapisteeseen vastaanotettavia jätteitä

Kotitalouksilta: vaarallisia jätteitä (tiettyjä rajoituksia, ks. hinnaston lopusta), sähkölaitteita, paperia, kartonkia, pahvia, metallia, pakkauslasia ja käsittelemätöntä puuta.

Yrityksiltä: käsittelemätöntä puuta, pahvia, metallia, kotitalouksien sähkölaitteisiin rinnastettavia sähkölaitteita, loisteputkia (pahvit ja teipit poistettava) sekä vaarallisista jätteistä ajoneuvojen akkuja.

Lisätietoja laskutusasiakkuudesta.

Ruskon jätekeskuksen hinnasto 2020 Hinta
sis. ALV 24 %
Akku 0 €/t
Asbesti 188,48 €/t
Asfaltti 7,17 €/t
Biojäte (kauppa) 133,11 €/t
Biojäte (kotitalous) 64,80 €/t
Erityisjäte 188,48 €/t
Happo ja emäs 2284,39 €/t
Hiekanerotuskaivon jäte 106,28 €/t
Hyödyntämiskelvoton kaatopaikkakelpoinen jäte 168,09 €/t
Jarru- ja jäähdytysneste 930,00 €/t
Jätteen lajittelutoiminnassa syntyvä rejekti 235,33 €/t
Kaatopaikkakelpoisuustutkimus 3472,00 €/kpl
Kantojäte
88,97 €/t
Laiminlyöntimaksu (pieni kuorma) 30,49 €/kpl
Laiminlyöntimaksu (suuri kuorma) 203,27 €/kpl
Lajiteltu betoni, tiili ja laatta (palakoko alle 15 cm) 13,13 €/t
Lajiteltu betoni, tiili ja laatta (palakoko yli 15 cm) 103,03 €/t
Lajittelematon rakennusjäte Larelle 154,80 €/t
Lajittelematon sekajäte Larelle 154,80 €/t
Lasijäte 105,60 €/t
Lasi- ja kivivillaeriste (ei sisällä muuta jätettä) 99,00 €/t
Lääkejäte 4,58 €/kg
Maali, liima, liuotin yms. 2,28 €/kg
Muu kemikaali 7,64 €/kg
Pilaantunut maa 130,09 €/t
Pilssivesi 210,20 €/t
Polttokelpoinen jäte (jäteautot kiinteistöltä) 130,09 €/t
Punnitus erillisenä lisäpalveluna 12,40 €/kpl
Puu, käsittelemätön 0 €/t
Puu, painekyllästetty 310,00 €/t
Puutarhajäte 75,83 €/t
Puutarhajäte (henkilöauto/peräkärry maks. 175 kg) 10,00 €/kpl
Rasvanerotuskaivon jäte 106,28 €/t
Riskijäte 1736,00 €/t
Sahanpuru ja kutteri 12,40 €/t
Teollisen toiminnan jäte 255,20 €/t
Tietoturvapaperi (tuhottava paperi) 1,26 €/kg
Torjunta- ja suojausaine 2,28 €/kg
Valokuvauskemikaali 930,00 €/t
Välppäjäte 197,16 €/t
Öljynerotuskaivon jäte 210,20 €/t
Öljynsuodatin ja muu kiinteä öljyinen jäte 930,00 €/t
Öljysäiliön puhdistusjäte, nestemäinen 248,62 €/t
Öljysäiliön puhdistusjäte, pastamainen 530,00 €/t
Öljyvesi, vesipitoisuus alle 10 % 61,00 €/t
Öljyvesi, vesipitoisuus 10-30 % 84,73 €/t
Öljyvesi, vesipitoisuus yli 30 % 138,94 €/t

Myytävät tuotteet ja palvelut
Jätepuu (henkilöauto/peräkärry) 20,00 €/kuorma
Laboratoriotutkimus 297,60 €/kpl

Kotitalouksilta vastaanotettavia vaarallisia jätteitä koskevat tarkennukset

Osa vaarallisista jätteistä esim. asbesti on aina maksullista.

Seuraavia kotitalouksissa syntyneitä jätteitä koskee enimmäisrajoitus tuontikertaa kohden, eli ylimenevältä osalta peritään hinnaston mukainen jätemaksu:

 • jäteöljy 30 l (astiatilavuus)*
 • maali 30 l (astiatilavuus)*
 • öljynsuodattimet 3 kpl
 • kiinteät öljyiset jätteet 3 l
 • liuottimet, bensiinit, polttoöljyt,
 • jarru- ja jäähdytinnesteet yht. 10 l
 • torjunta-aineet, hapot ja emäkset 1 kg
 • moottoriajoneuvojen lyijyakut, ei rajoitusta

*Esim. kuusi viiden litran astiaa täyttää 30 litran rajan, vaikka jokaisessa astiassa olisi vain vähän maalia/öljyä jäljellä.

Herkästi syttyviä palavia nesteitä, räjähteitä tai kaasuja ei oteta vastaan Ruskon jätekeskuksessa. Räjähteet viedään poliisille, kaasua sisältävät pullot myyjäliikkeisiin ja herkästi syttyvät nesteet kuten ensimmäisen luokan palavat nesteet niiden hävittämiseen erikoistuneelle taholle.

Pudasjärven hinnasto

Kiinteistöllä syntyvän jätteen jätehuoltomaksu koostu kolmesta osasta: perusmaksusta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä, jotka eritellään laskulla. Alla mainittuihin hintoihin sisältyy myös arvonlisävero.  Vaaralliset jätteet, sähkölaitteet, pahvi ja metalli viedään Ekolanssille. Suurikokoiset sekajätteet, kuten rikkinäiset huonekalut, ja pienet määrät rakennusjätettä, viedään itse siirtokuormausasemalle.

Kaikkia koskeva perusmaksu

Perusmaksu koskee kaikkia Pudasjärvellä sijaitsevia kiinteistöjä ja siinä on kaksi maksuluokkaa kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan. Perusmaksulla rahoitetaan kaupungille aiheutuvat kustannukset aluepisteiden ylläpidosta, jäterekisterin ylläpidosta, kodin vaarallisten jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä sekä muista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä.

 • Vakituinen asunto 32,64 €/v
 • Vapaa-ajan asunto 10,44 €/v

Ylläoleva perusmaksu voidaan määrätä viisinkertaisena jätehuoltoon liittymättömille kiinteistöille.

Perusmaksun lisäksi maksettavaksi tulee jätteiden kuljetus ja käsittely alla olevan mukaisesti.

Astian koko/toimenpide €/kpl
140 l 7,89
240 l 9,00
600 / 660 l 13,61
Lisäsäkki 8,01
Hukkanouto 3,66

Aluekeräyspiste

Kiinteistön käyttötarkoitus ja henkilömäärä Kuljetus ja käsittely/v Perusmaksu/v Yhteensä/v
Vakituinen asunto, useamman hengen talous 117,76 € 32,64 € 150,40 €
Vakituinen asunto, yhden hengen talous 58,87 € 32,64 € 91,51 €
 Vapaa-ajan asunto, jota käytetään enintään 1/3 vuodesta 39,56 € 10,44 € 50,00 €

Jätekimppa

Mikäli jätekimpalla on vastuuhenkilö, hinta muodostuu jäteastian tyhjennyskertojen perusteella. Jätekimpan vastuuhenkilö maksaa laskun ja perii muilta jätekimpan osakkailta heidän osuutensa. Esimerkiksi vakituisessa käytössä olevan kiinteistön jätehuoltosopimukseen voi liittää vaikkapa pari vapaa-ajan asuntoa, jotka maksavat kimppalaisten keskenään sopiman summan jäteastian käytöstä kimpan pääosakkaalle.

Kun jätekimpalla ei ole päävastuussa olevaa henkilöä, vaan jokainen maksaa oman osuutensa suoraan Kiertokaarelle, käytössä on alla oleva hinnasto. Näiden kimppojen lyhin mahdollinen tyhjennysväli on neljä viikkoa.

Kiinteistön käyttötarkoitus ja henkilömäärä Kuljetus ja käsittely/v Perusmaksu/v Yhteensä/v
Vakituinen asunto, useamman hengen talous 98,27 € 32,64 € 130,91 €
Vakituinen asunto, yhden hengen talous 49,23 € 32,64 € 81,87 €
 Kimpan vapaa-ajan asunto (käytössä enintään 1/3 vuodesta) 33,19 € 10,44 € 43,63 €

Pudasjärven siirtokuormausasema

Asemalle voi viedä isokokoisia sekajätteitä, kuten rikkinäisiä huonekaluja, rakennusjätettä ja painekyllästettyä puuta.

 • kaikista maksullisista jätteistä peritään minimimaksu 23 €
 • seka- ja rakennusjäte: hinta 197,37 €/t, eli esim. 200 kg jätettä maksaisi 200 * 0,19737 =  39,47 €
 • painekyllästetty puu: hinta 310,00 €/t, eli esim. 200 kg jätettä maksaisi 200 * 0,310 = 62 €