6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset – Video- ja viestintämateriaalin tuotanto

1.8.2017

[:fi]

Kilpailutuksen kysymykset ja vastaukset

Oulun Jätehuolto on mukana EU-rahoitteisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on edistää alueellista ja kansallista kiertotalouden toimintaa. Hankkeen viestinnän keskeisimpiä tavoitteita on edistää ja helpottaa sidosryhmien tavoittamista ja tiedonsaantia. Videoiden ja kuvien tuotanto hankkeen internetsivuille sekä sosiaaliseen että painettuun mediaan lisää hankkeemme sidosryhmien tiedonsaannin helppoutta merkittävästi.

Hankintailmoitukseen voi tutustua tästä (linkki vie julkisten hankintojen Hilma-sivustolle).

Tarjouspyynnöstä heränneitä kysymyksiä saimme yhteensä kymmenen kappaletta ja vastaukset niihin on luettavissa alla:

”Onko tarkoitus kuvata materiaalit Oulun talousalueella? ”

Vastaus: Videomateriaaleja kuvataan todennäköisesti jokaisen hankintaan osallistuvan tilaajan kaupungissa: Espoossa, Oulussa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla.

”Onko viestintämateriaaleihin muuta tausta-aineistoa saatavilla suoraan kuin graafinen ilme ja logo? Jos näitä tarvitaan myöhemmässä vaiheessa (esim. valokuvia), miten näiden osalta tehdään?”

Vastaus: Tarjouspyynnössä on määritelty, että viestintämateriaalien tuotantoon kuuluu muun muassa kuvien ja muun visuaalisen materiaalin tuottaminen. Tilaajilla on olemassa olevaa kuvamateriaalia, mahdollisesti myös videomateriaalia.

”Annetaanko materiaalien painamiselle hinnat?”

Vastaus: Tarjouspyynnön ja tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti pyydämme yksikköhintoja viestintämateriaalien tuottamisesta. Painatustyön teetämme kolmannella osapuolella.

”Tarjoammeko viestintämateriaalin tuotantoon copywriteria vai tuleeko tilaajalta kaikki tekstimateriaali valmiina?”

Vastaus: Tekstituotannosta vastaa tilaaja. Tekstien tuotantoa voidaan teettää lisätyönä palveluntuottajalla.

”Millä paikkakunnilla videot kuvataan ja millaisella varoitusajalla saamme tiedon videotuotannon aikataulusta?”

Vastaus: Videomateriaaleja kuvataan todennäköisesti jokaisen hankintaan osallistuvan tilaajan kaupungissa: Espoossa, Oulussa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Videotuotannon aloittamisen aikataulurajoituksista sovitaan yhdessä palveluntuottajan kanssa aloitusneuvotteluissa.

”Vaaditaanko tarjoajalta aktiivista tutustumista kiertotalouskenttään ja -keskuksiin vai ohjeistaako tilaaja viestintä- ja videoprojektit tapauskohtaisesti?”

Vastaus: Kiertotaloudesta ja hankkeesta on tarjolla runsaasti tietoa, muun muassa kohta työn alla olevien internetsivujemme kautta. Viestintä- ja videoprojektien tilaaja ohjeistaa palveluntuottajaa tarpeen mukaan.

”Olisiko mahdollista saada esimerkki keskimääräisen videon sisällöstä, koska kuvaustiimin koko riippuu kovasti tästä tekijästä. Tarvitaanko videoihin palkattuja esiintyjiä?”

Vastaus: Videot voivat olla animoituja tai näyteltyjä. Valitettavasti emme tällä hetkellä osaa tarkentaa videoiden sisältöä. Sisällöt tulevat todennäköisesti poikkeamaan tilaajasta (HSY, Tredea, LSJH, OJH) riippuen. Tarjouspyyntöön voitte eritellä hinnat toteutustavan mukaan.

”Millainen on keskimääräinen viestintämateriaalin tarve /kuukausi ja mille messuille osallistutte? Tässäkin tapauksessa kiinnostaa, millaisella varoitusajalla saamme tiedon aineistojen toteutuksesta?”

Vastaus: Keskimääräisen viestintämateriaalin tarpeen näette tarjouspyynnön liitteestä 1, Tarjouslomake. Viestintämateriaalin aloittamisen aikataulurajoituksista sovitaan yhdessä palveluntuottajan kanssa aloitusneuvotteluissa.

”Saako tarjoukseen liittää varsinaisen toteutusehdotuksen ja/tai tarkemman selvityksen toteuttajista vai toimitammeko ainoastaan täytettävät liitedokumentit ja niiden oheen vaadittavat liitteet? ”

Vastaus: Tarjoukseen voi liittää tarjouspyynnön ulkopuolisia liitteitä.

”Kysymys työehtosopimuksista: Työskentelemme omassa videotuotantoyhtiössämme pienyrittäjinä, emmekä näin ollen kuulu suoraan minkään työehtosopimuksen piiriin. Minkälaisen selvityksen työehdoista toivotte tässä tapauksessa?”

Vastaus: Selvitykseksi riittää vapaamuotoinen selvitys keskeisistä työehdoista.

Muistutamme, että tarjous tulee toimittaa 10.8.2017 kello 15.00 mennessä kirjeitse Oulun Jätehuolto Oy:n hallintorakennukseen osoitteeseen Ruskonniityntie 10, 90620, Oulu, otsikolla ”6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset – Video- ja viestintämateriaalin tuotanto”.

HUOM! Tarjouspyynnössä on virhe, missä tarjouksen otsikoksi vaaditaan ”6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset – Internetsivujen sekä hankkeen ilmeen luonti”. Virheestä johtuen kirjeen otsikoksi hyväksytään tässä ilmoituksessa mainitut molemmat vaihtoehdot.[:]