Tutkimus ja kehittäminen

Tutkimus- ja kehitystyötä tulevaisuutta varten

Kiertokaaren tutkimus- ja kehitystyötä tehdään tulevaisuutta varten: kehitämme nykyisiä ja rakennamme uusia, kiertotalouden mukaisia toimintoja koko organisaatiolle. TKI-tiimi tukee kaikkia Kiertokaaren toimintoja aina materiaalien vastaanotosta ja käsittelystä logistiikkaan, asiakaspalveluun sekä energialiiketoimintaan. Kehitämme Kiertokaaren toimintaa yhdessä muiden vastuuhenkilöiden ja asiantuntijoidemme kanssa.

Tutkimus- ja oppilaitosyhteistyöllä uutta kiertotaloustoimintaa 

Sisäisen kehitystyön lisäksi TKI-tiimi vastaa Kiertokaaren hanketoiminnasta. Hanketoiminta tarkoittaa rahoituskanavien selvittämistä, rahoitusten hakemista ja hanketoiminnan koordinointia. Edistämme eri alan yritysten, oppilaitosten ja jätehuollon ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimus- ja kokeiluhankkeita, joissa lisätään jätemateriaalien uusiokäyttöä. Tarjoamme myös tilaa Ruskon jätekeskuksesta kiertotalouspilottihankkeita varten.

Mies ja nainen katselevat piirustuksia työmaavarusteissa.

Kehityshankkeet

AshCycle

Toteutusaika: 6/22–5/26

EU-rahoitteinen AshCycle-hanke keskittyy polttojätteestä syntyvän tuhkan hyötykäytön testaamiseen ja pilotointiin rakentamisessa. Kiertokaari pilotoi tuhkan hyötykäyttöä maarakentamisessa Välimaalle rakennettavalla parkkipaikalla. Lisäksi teemme betonilegoja Oulun yliopiston kehittämällä betoniseoskaavalla.

NOWA

Toteutusaika: 8/23–12/25

NOWA on EU-rahoitteinen Interreg-hanke, jossa rakennetaan kestävää jätehuoltoa kehittämällä yhteistyötä Suomen, Ruotsin ja Norjan jätehuoltotoimijoiden ja sidosryhmien kesken. Hankkeessa on tarkoitus luoda pohja pohjoismaiselle jätehuoltoneuvostolle sekä edistää yhteisten jätemarkkinoiden kehittämistä.

Öljyaseman kehittäminen

Toteutusaika: 4/23–1/25

Öljyaseman kehittämishankkeen tavoitteena on uudistaa Ruskon jätekeskuksessa käsiteltävän jäteöljyn käsittelyprosessia siten, että tulevaisuudessa käsitelty jäteöljy saadaan palautettua kiertoon uusina tuotteina. Nykyinen laitteisto käsittelee jäteöljyn vedenerotustekniikalla: kun jäteöljyn sisältämä vesi saadaan eroteltua paremmin, samalla jäteöljykuljetusten liikennepäästöt vähenevät.

Muut kehityshankkeet

Oman hanketoiminnan lisäksi toimimme useissa verkostoissa ja hankkeissa rahoittajana, ohjausryhmä- tai asiantuntijajäsenenä. Näitä ovat mm.

Työpajoilta työelämään (4/23-2/26, ohjausryhmän jäsen)

Boost Nordic Biogas (1/23-12/25, referenssiryhmän jäsen)

BIO CCU (8/22-7/24, ohjausryhmän jäsen ja rahoittaja)

KASKI (6/21-10/23, rahoittaja ja asiantuntijajäsen)

Menneet hankkeet

Kasvualustatuotannon koetoiminta

Toteutusaika: 7/22–12/23

Kasvualustatuotannon koetoiminnan tavoitteena on oppia valmistamaan kasvualustaa ja löytää hyvät reseptit ja käytännöt kompostin ja kasvualustan valmistukseen. Koetoiminnan yhteistyökumppanina Kiertokaaren kanssa toimii VRJ Pohjois-Suomi Oy. Koetoiminta on jaettu kompostointi- ja kasvualustatuotantovaiheisiin.

Kompostointivaiheen tarkoituksena on testata erilaisia kompostointireseptejä, aumakokoja ja käytäntöjä nopeaan, tasaiseen ja laadukkaaseen kompostituotantoon. Kompostointivaiheessa valmistetaan kompostia (tyyppinimellä maanparannuskomposti) pääasiassa haravointijätteestä sekä biokaasulaitoksen mädätysjäännöksestä.

Koekompostiaumojen lämpötilaa seurataan jatkuvasti sekä automaattimittareilla että käsimittauksilla, jotta kompostoitumisen etenemistä voidaan valvoa ja varmistaa vieraslajien häviäminen. Koekompostiaumoista otetaan lisäksi seurantanäytteitä. Kun komposti on todettu kypsäksi ja se täyttää tyyppinimen maanparannuskomposti kriteerit, sitä voidaan hyödyntää raaka-aineena kasvualustatuotantovaiheessa.

Kasvualustatuotantovaiheen tarkoituksena on testata kasvualustatuotereseptejä, joissa hyödynnetään kompostointivaiheessa syntynyttä maanparannuskompostia sekä muita raaka-aineita, kuten turvetta ja kivennäismaita. Kasvualustatuotereseptejä testataan eri käyttötarkoitusten vaatimusten mukaisesti. VRJ Pohjois-Suomi Oy hyödyntää laatukriteerit täyttävää kasvualustaa eri käyttökohteissa. Kasvualustatuotantoa on tarkoitus jatkaa pilottiajan jälkeenkin.

Kierroksia kiertotalouteen

Toteutusaika: 9/22–12/23

BusinessOulun koordinoima LIKE-kiertotalousklusteri järjestää Kierroksia Kiertotalouteen-haastekilpailun vuoden 2023 aikana. Kilpailuun on valittu open call-menettelyn avulla neljä kiertotalouden haastetta, joihin yritykset pääsevät tarjoamaan ratkaisuja. Parhaat ratkaisut haasteisiin pilotoidaan todellisissa toimintaympäristöissä kesällä ja syksyllä 2023. BusinessOulu osallistuu toteutettavien pilotointien kustannuksiin korkeintaan 15 000 eur summalla. Projektia rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja pilotointien tulokset ovat julkisia.

6Aika: CircHubs 2

Toteutusaika: 6/21–5/22

Hankkeen tavoitteena oli rakentaa kiertotalousmyymälän konsepti ja kartoittaa kiertotalouden liiketoimintamalleja osaksi myymäläkonseptin palveluntarjontaa. Hanke haluaa toimia edelläkävijänä erilaisten kiertotaloustuotteiden, -esineiden ja -palvelujen yhdistävän konseptin kehittäjänä.

Puuparkkiprojekti

Toteutusaika: 1/21–12/21

Käsittelimme koetoimintailmoituksella yli 10 000 tonnia maamassoja. Seuloimme massasta puuparkin pois, ja neutraloimme siinä olleet raskasmetallit siten, että maa­ainesta voi hyödyntää turvallisesti Ruskon jätekeskuksen loppusijoitusalueen rakenteissa. Puuparkkiprojekti oli yksi vuoden onnistuneimmista hankkeista.

Tiimi

Kiertotalouspäällikkö Antero Kiljunen

Kiertotalouspäällikkö Antero Kiljunen

Antero johtaa TKI-tiimiä ja vastaa Kiertokaaren tutkimus- ja kehitystyöstä. Anterolla on yli vuosikymmen kiertotalouskokemusta muun muassa biokaasun hyödyntämisen, hankintojen ja rakennuttamisen osalta.

Projekti-insinööri Tuomas Heikkinen

Projekti-insinööri Tuomas Heikkinen

Tuomas työskentelee TKI-tiimissä projektien pilotoinnin ja teknisten ratkaisuiden asiantuntijana. Tuomaksella on laaja teknillinen tausta asennus- ja suunnittelutöistä erilaisissa teollisuusympäristöissä.

Projektisuunnittelija Johanna Konttila

Johanna Konttilan kasvokuva.

Johanna toimii TKI-tiimin projektisuunnittelijana. Projektiguruna hän on keskeinen osa erilaisten ulkoisten ja sisäisten kehittämishankkeiden suunnittelussa ja rahoitushauissa.

Projektipäällikkö Milla Kyngäs

Milla työskentelee TKI-tiimissä digitaalisen kehittämisen projektipäällikkönä.