Sponsorointi

Kiertokaari sponsoroi vuosittain päätettävän budjetin pohjalta oman harkinnan mukaan

  • toimialueensa kulttuuria ja lasten ja nuorten urheilua
  • kiertotalouteen liittyviä tapahtumia ja opiskelijoiden toimintaa.

Sponsoroinnin ehdot

Sponsoroinnilla tarkoitamme yhteistyötä, jonka tavoitteena on tukea molempien osapuolten tavoitteita. Sponsoroitavan yhteistyökumppanin tulee edistää paikallista hyvinvointia ja elinvoimaisuutta tai opiskelijoiden yhteistoimintaa. Tuettavan organisaation tai ryhmän toiminnan tulee olla Kiertokaaren arvojen ja tavoitteiden mukaista.

Sponsorointia ei kuitenkaan suunnata yksityishenkilöille, poliittisille järjestöille eikä uskonnollisille yhteisöille.

Täytä sähköinen lomake

Käsittelemme ainoastaan sähköisesti tulleet sponsorointipolitiikan mukaiset hakemukset. Voit hakea tukea tällä lomakkeella.

Sponsorointipäätökset tehdään neljä kertaa vuodessa:

  • joulu–helmikuussa tulleet maaliskuun alussa
  • maalis–toukokuussa tulleet kesäkuun alussa
  • kesä–elokuussa tulleet syyskuun alussa
  • syys–marraskuussa tulleet joulukuun alussa

Hakijoiden yhteyshenkilöille ilmoitetaan päätöksistä.

Lisätietoja

Viestinnän asiantuntija Sari Arffman
etunimi.sukunimi@kiertokaari.fi