Kiertokaari Oy:n tehtävä

Kiertokaari on kuntien omistama jäteyhtiö. Toimialueemme kuntia ja omistajia ovat Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe ja Siikajoki. Myös Simon kunta kuuluu palveluidemme piiriin, mutta se ei omista Kiertokaaren osakkeita.

Meidän tehtävämme on käsitellä asumisessa ja kaupungin kiinteistöissä syntyvä jäte, jota kutsutaan yhdyskuntajätteeksi. Vastuullamme on tiedottaa asukkaille jätehuoltoon liittyvistä asioista kuten jätteen vähentämisestä ja lajittelusta. Huolehdimme myös vaarallisista jätteistä ja palvelemme yrityksiä jätelain sallimissa puitteissa. Huolehdimme myös monista sellaisista jätteistä, joille yksityissektori ei tarjoa käsittelypalvelua (jätelaissa tätä kutsutaan toissijaiseksi vastuuksi).

Jäteastioiden tyhjennyksistä ja jätteiden kuljettamisesta vastaavat yksityiset yritykset.

Vuonna 2020 hyödynsimme materiaalina ja energiana 99,94 prosenttia kaikesta meidän toimipaikoissamme vastaanotetusta yhdyskuntajätteestä.

Visiomme on olla kestävän kiertotalouden edistäjä. Nyt ja tulevaisuudessa rakennamme yhteistyötä yritysten kanssa, joiden toiminta tukee omaa strategiaamme ja joiden kanssa yhteistyö parantaa koko toimialueemme kiertotaloutta.

Emme saa toimintamme ylläpitämiseen verovaroja. Rahoitamme toimintamme asiakkailta perimillämme jätemaksuilla.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja rohkeus.

Kiertokaari numeroina (2020):

  • Liikevaihto 15,2 miljoona euroa
  • Henkilöstö 26 (vakituiset)
  • Kiertokaaren vastaanottamat kaikki jätteet 174 852 tonnia
  • Kiertokaaren vastaanottama yhdyskuntajäte 115 159 tonnia
  • Jätteiden vastaanottopaikat 9
  • Omistajakuntia 8
  • Toimialueen kuntia 9
  • Asukkaita toimialueella noin 280 000
  • Jätemaksun käyttö 2020