Kiertokaari Oy:n tehtävä

Kiertokaari on kuntien omistama jäteyhtiö. Toimialueemme kuntia ja omistajia ovat Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe ja Siikajoki. Myös Simon kunta kuuluu palveluidemme piiriin, mutta se ei omista Kiertokaaren osakkeita.

Meidän tehtävämme on käsitellä asumisessa ja kaupungin kiinteistöissä syntyvä jäte, jota kutsutaan yhdyskuntajätteeksi. Vastuullamme on tiedottaa asukkaille jätehuoltoon liittyvistä asioista kuten jätteen vähentämisestä ja lajittelusta. Huolehdimme myös vaarallisista jätteistä ja palvelemme yrityksiä jätelain sallimissa puitteissa. Huolehdimme myös monista sellaisista jätteistä, joille yksityissektori ei tarjoa käsittelypalvelua (jätelaissa tätä kutsutaan toissijaiseksi vastuuksi).

Toimialueellamme jäteastioiden tyhjennyksistä ja jätteiden kuljettamisesta vastaavat toistaiseksi yksityiset yritykset muualla paitsi Pudasjärvellä. Pudasjärvellä Kiertokaari hoitaa myös jätteenkuljetukset.

Vuonna 2021 uudistunut jätelaki muuttaa tilannetta siten, että biojätteiden ja pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät kuntien vastuulle vaiheittain kaikkialla Suomessa vuosien 2023-2024 aikana.

Kestävän kiertotalouden edistäjä

Vuonna 2021 hyödynsimme materiaalina ja energiana lähes sata prosenttia kaikesta meidän toimipaikoissamme vastaanotetusta yhdyskuntajätteestä.

Visiomme on olla kestävän kiertotalouden edistäjä. Nyt ja tulevaisuudessa rakennamme yhteistyötä yritysten kanssa, joiden toiminta tukee omaa strategiaamme ja joiden kanssa yhteistyö parantaa koko toimialueemme kiertotaloutta.

Emme saa toimintamme ylläpitämiseen verovaroja. Rahoitamme toimintamme asiakkailta perimillämme jätemaksuilla.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja rohkeus.

Kiertokaari numeroina (2021)

  • Liikevaihto 14,3 miljoonaa euroa
  • Henkilöstö 27 (vakituiset)
  • Kiertokaaren vastaanottamat kaikki jätteet 198 777 tonnia
  • Kiertokaaren vastaanottama yhdyskuntajäte 101 821 tonnia
  • Jätteiden vastaanottopaikat 9
  • Omistajakuntia 8
  • Toimialueen kuntia 9
  • Asukkaita toimialueella noin 280 000
  • Jätemaksun käyttö 2020