Kiertokaari Oy:n tehtävä ja strategia:
Pohjoista kestävää vastuullisuutta

Kiertokaari Oy:n visiona on vahvistaa pohjoista kestävää vastuullisuutta. Toimintamme pohjautuu arvoihin, joita ovat vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja rohkeus.

Huolehdimme toimialueemme kuntien jätteenkäsittelystä ja lajitteluneuvonnasta. Omistajakunnissamme vastaamme myös bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksen järjestämisestä taajama-alueilla.

Toimialueemme kuntia ja omistajia ovat Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe ja Siikajoki. Myös Simon kunta kuuluu palveluidemme piiriin, mutta se ei omista Kiertokaaren osakkeita.

Kestävää liiketoimintaa

Edistämme jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja hyötykäyttöä. Huolehdimme myös vaarallisista jätteistä ja palvelemme yrityksiä jätelain sallimissa puitteissa. Toimintamme lähtökohtana on vastuullinen, kestävä ja tasapainoinen liiketoiminta, jolla on positiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan.

Toimimme läpinäkyvästi ja huolehdimme ympäristöstä parhaalla mahdollisella tavalla.  Emme saa toimintamme ylläpitämiseen verovaroja, vaan rahoitamme toimintamme asiakkailta perimillämme jätemaksuilla.

Toimintamme perustana on johdon ja henkilöstön sitoutuminen laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen. Seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia ja raportoimme ympäristötarkkailun tulokset vuosittain.

Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Tunnistamme ja arvioimme säännöllisesti työympäristön vaarat ja riskit. Henkilökuntamme on osaavaa, osallistuvaa, motivoitunutta ja yhteistyökykyistä. Huolehdimme henkilökuntamme kouluttautumisesta ja ammattitaidon ylläpidosta.

Maksimaalinen materiaalien kierto

Tavoitteenamme on syntypaikkalajittelulla sekä uudelleenkäytöllä ja hyödyntämisellä saada kaikki materiaalit täydelliseen kiertoon.

Valtaosa (2021: 99,58 %) vastaanottamastamme yhdyskuntajätteestä hyödynnetään materiaalina, energiana tai muulla tavoin. Loppusijoitukseen päätyvän materiaalin määrä on lähellä nollaa.

Toimimme uuden tutkijana ja muutoksen suunnannäyttäjänä kohti kiertotaloutta. Torjumme ilmastonmuutosta paikallisesti uusiutuvan energian käytöllä. Olemme innovatiivinen yhteistyökumppani kiertotalouden kehittämisessä, ja mahdollistamme uutta liiketoimintaa jätteenkäsittelyalueillamme.

Astetta parempi palvelukokemus

Panostamme asiakaspalveluun neuvomalla, opastamalla ja monipuolisella viestinnällä.  Otamme asiakkaat mukaan toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Tavoitteenamme on tuottaa alueellisesti tasapuoliset jätteiden käsittely- ja kuljetuspalvelut sekä maksut etäisyyksistä riippumatta koko toimialueella.

Kiertokaari numeroina (2021)

  • Liikevaihto 14,3 miljoonaa euroa
  • Henkilöstö 27 (vakituiset)
  • Kiertokaaren vastaanottamat kaikki jätteet 198 777 tonnia
  • Kiertokaaren vastaanottama yhdyskuntajäte 101 821 tonnia
  • Jätteiden vastaanottopaikat 9
  • Omistajakuntia 8
  • Toimialueen kuntia 9
  • Asukkaita toimialueella noin 280 000
  • Jätemaksun käyttö 2020