Kiertokaari Oy:n tehtävä ja strategia:
Pohjoista kestävää vastuullisuutta

Huolehdimme toimialueemme kuntien jätteenkäsittelystä ja lajitteluneuvonnasta.

Omistajakunnissamme vastaamme myös bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksen järjestämisestä taajama-alueilla. Toimialueemme kuntia ja omistajia ovat Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe ja Siikajoki. Myös Simon kunta kuuluu palveluidemme piiriin, mutta se ei omista Kiertokaaren osakkeita.

Kiertokaaren toimintaa ohjaavat ympäristöluvan ja lakisääteisten vaatimusten ohella sertifioidut toimintajärjestelmät. Toimimme ympäristölupamme mukaisesti, ja raportoimme ympäristötarkkailun tulokset vuosittain. Otamme vastuullisuustyössä huomioon kunnan vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa ohjaavat lait, asetukset ja määräykset.

Kiertokaaren toiminta tukee yhtiömme omistajakuntien ympäristö- ja hiilineutraalisuustavoitteita. Toimintamme edistää kiertotaloutta, energiatehokkuutta ja ilmastonmuutoksen hillintää.

Kiertokaari Oy:n hallituksen vuonna 2022 hyväksymä strategian uusi visio on pohjoista kestävää vastuullisuutta. Seuraamme strategian tavoitteiden toteutumista vuosittain erilaisilla mittareilla.

Strategiamme painopisteet ovat:

  • Astetta parempi palvelukokemus: Asiakastarpeiden ja -lupausten ylittäminen loistavalla palvelukokemuksella.
  • Materiaalikierrätyksen tehostaminen: Syntypaikkalajittelulla sekä uudelleenkäytöllä ja hyödyntämisellä kaikki materiaalit täydelliseen kiertoon.
  • Kiertotalouden toteuttaja: Toimimme uuden tutkijana ja muutoksen suunnannäyttäjänä kohti kiertotaloutta.
  • Vihreän siirtymän edelläkävijä: Uusiutuvan energian käytöllä mahdollistetaan ilmastonmuutoksen torjunta paikallisesti ja siihen voi jokainen vaikuttaa.

Lue lisää ja tutustu vuosikertomuksiimme.


Arvomme ovat vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja rohkeus:

Vastuullisuus

Toimintamme lähtökohtana on vastuullinen, kestävä ja tasapainoinen liiketoiminta, jolla on positiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Toimimme läpinäkyvästi ja huolehdimme ympäristöstä parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakaslähtöisyys

Panostamme asiakaspalveluun. Otamme asiakkaat mukaan toiminnan ja palvelujen kehittämiseen. Arvostamme toisiamme, asiakkaitamme ja kumppaneitamme yhdenvertaisesti.

Rohkeus

Uskallamme uudistua ja hyväksymme muutoksen tuomat mahdollisuudet.

Pohjoista kestävää vastuullisuutta.