Vuosikertomukset

Kiertokaaren vuosikertomus 2023 on nyt julkaistu digitaalisessa muodossa.

Olemme koonneet vuosikertomukset omalle Julkaisut-sivulleen.

Historia

1995

Jätehuoltotoiminta päätettiin järjestää liikelaitosmallin mukaisesti Oulun Jätehuolto nimen alla. Avainalueita olivat jätteiden vastaanoton kehittäminen, käsittelykustannusten hallinta ja hyötyjätteen talteenotto. Biojätteen erilliskeräys alkoi heti liikelaitoksen ensimmäisenä toimintavuotena. Tuolloin biojätettä lukuun ottamatta lähes kaikki muu jäte sijoitettiin kaatopaikalle.

1997

Aloitimme toisena Suomessa pumppaamaan biokaasua jätetäytöstä. Alusta lähtien olemme syöttäneet biokaasua jätekeskuksen kiinteistökattilaan. Paroc Oy:n Oulun tehtaasta tuli ensimmäinen biokaasuasiakkaamme. Yritys hyödynsi biokaasua teollisten prosessiensa energianlähteenä vuoteen 2017 saakka, jolloin Paroc lakkautti toimintansa Oulussa. Ryhdyimme rakentamaan hyötyjätteiden keräystä varten Ekopisteitä, joista tuli yli 70 pisteen verkosto.

1998

Rakennutimme Ruskoon EU:n tiukentuneet kaatopaikkamääräykset täyttävän loppusijoitusalueen ja suotovesialtaat. Pohjarakenteet toteutettiin ensimmäisenä Suomessa asfalttirakenteella.

1999

Oulun yliopistollinen sairaala ja sen kanssa samalla tontilla sijaitseva Oulun Keskuspesula Cliini Oy ottivat biokaasun käyttöön. Vuoteen 2017 saakka sairaala tuotti biokaasulla höyryä, jolla se desinfioi hoitovälineitä. Oulun Keskuspesula lämmittää edelleen pesukoneiden veden biokaasua energianlähteenä hyödyntäen.

2000

Siirryimme biojätteen käsittelyssä laitosmaiseen käsittelyyn, kun Ruskon jätekeskukseen valmistui rumpukompostointilaitos.

2006

Investoimme Ruskon jätekeskuksessa automatisoituun mikroturbiinilaitokseen. Laitos on siitä lähtien tuottanut biokaasusta sähköä ja lämpöä jätekeskukseen omiin tarpeisiin.

2007

Avasimme Ruskon jätekeskukseen Oivapisteen, jonne kotitaloudet voivat maksutta viedä hyötyjätteitä, sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä.

2008

Otimme käyttöön rasvan- ja hiekanerotuskaivojen jätteiden käsittelyä varten rakennetun nestemäisten jätteiden käsittelylaitoksen.

2011

Lindströmin rullapyyhepesulasta tuli biokaasuasiakkaamme. Pesula käyttää edelleen biokaasua pääasiallisena energianlähteenä pesukoneidensa veden lämmittämisessä.

2012

Yhdyskuntajätteen käsittelyssä tapahtui merkittävä käänne. Kotitalouksien lajittelemat polttokelpoiset jätteet on ajettu vuodesta 2012 suoraan kiinteistöiltä jätevoimalaan, Oulun Energian hallinnoimaan Laanilan ekovoimalaitokseen. Kiertokaari rakennutti Ruskon jätekeskukseen lajitteluareena Laren, jossa seka- ja rakennusjätteet lajitellaan materiaalikierrätykseen ja polttoaineeksi jätevoimalaan. Näiden investointien ansiosta jätteiden hyötykäyttö ampaisi nousuun, ja kaatopaikalle sijoitettavan jätteen määrä tipahti alle puoleen edelliseen vuoteen verrattuna.

2013

Kiertokaari onnistui erinomaisesti poistamaan käytöstä vanhan jätteiden loppusijoitusalueen, joka maisemoitiin ja nimettiin Ruskotunturiksi. Oulun kaupunki vuokrasi alueen yksityiselle yrittäjälle, joka avasi Ruskotunturille koko perheen laskettelukeskuksen.

2014

Kiertokaaren vastaanottamasta yhdyskuntajätteestä yli 98 prosenttia hyödynnettiin materiaalina tai energiana. Parocin, Ruskon Betonin ja Oulun Jätehuollon kiertotalousyhteistyö alkoi. Yhteistyömme ansiosta aikaisemmin loppusijoitukseen päätyneestä linkovillajätteestä saatiin eristeet vuosittain 800 omakotitaloon. Yhteistyö päättyi 2017, kun Paroc lakkautti toimintansa Oulussa.

2015

Kiertokaaren toimintamalli muuttui liikelaitoksesta osakeyhtiöksi. Ruskon jätekeskukseen valmistui Kierrätyspiha Kirsi, jonne voi viedä lajiteltuja hyötyjätemateriaaleja edullisempaan hintaan kuin lajittelematonta seka- ja rakennusjätettä Lajitteluareena Larelle. Biojätteiden käsittelyssä siirryttiin suljettuun prosessiin, kun Ruskon jätekeskukseen valmistui Biotehdas Oy:n (nyk. Gasum Oy) rakennuttama biokaasulaitos.

2017

Pudasjärven kaupungin asumisessa syntyneen jätteen kuljetukset ja laskutus siirtyivät Kiertokaaren hoidettavaksi. Avasimme ensimmäisenä Oulussa liikennebiokaasun tankkauseman. Otimme käyttöön kaatopaikkakaasun ja Gasumilta ostettavan raakakaasun puhdistuslaitoksen. Yhtiömme ajoneuvoista kolme oli kaasukäyttöisiä.

2018

Vuokrasimme 2018–2019 jätekeskuksesta tilaa SFTec Oy:n ja Rakeistus Oy:n kiertotalouspilotille, Demotehtaalle. Yhtiöt testasivat vuoden ajan teollisuuden lietteiden ja biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen jalostamista maanparannusaineeksi.

2019

Solmimme yhteistyösopimuksen Oulun Energian kanssa kiertotalouden edistämiseksi Oulun seudulla. Osana sopimusta Lajitteluareena Lare liitettiin osaksi Oulun Energian lajittelulaitosta.