Selosteet, saavutettavuus ja evästeet

Tälle sivulle on koottu Kiertokaaren henkilötietoja sisältävien rekisterien tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojaselosteet ja tietoa sivuston saavutettavuudesta ja evästeistä.

Tietosuojaselosteet

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti tietosuoja-asioiden yhteyshenkilölle: toimitusjohtaja Sami Hirvonen, 040 703 4776, sami.hirvonen(at)kiertokaari.fi

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut kysymykset ja yhteydenotot tietosuojailmoituksia koskien voi tehdä myös sähköpostilla tai puhelimitse tietosuojavastaavalle: projektipäällikkö Milla Kyngäs, p. 0405093131, milla.kyngas(at)kiertokaari.fi.

Kiertokaari Oy:n tiedotuksen ja markkinoinnin tietosuojaseloste

Kiertokaari Oy:n tietosuojaseloste jätteen vastaanotossa

Kiertokaari Oy:n tietosuojaseloste jätteenkuljetuksessa

Kiertokaari Oy:n tietosuojaseloste rekrytoinnissa

Kiertokaari Oy:n tietosuojaseloste henkilöstöhallinnossa

Saavutettavuusseloste

Kiertokaaren sivuston tavoite on, että kaikki voisivat käyttää sivustoamme ja siellä olevia palveluita tilanteesta riippumatta.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Kiertokaari Oy:n palvelua https://kiertokaari.fi. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Seloste on laadittu 16.9.2022 ja sitä on tarkistettu 21.9.2022.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio Newelo Oy.

Digipalvelun saavutettavuuden tila 

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö 

Verkkosivusto täyttää suurimman osan saavutettavuusvaatimuksista. Merkittävimmät esteet saavutettavuudessa on listattu alla. Sivuston uudistus on käynnissä ja puutteita parannetaan osana kehitystyötä.

Ei-saavutettava sisältö ja vastaava WCAG 2.1 -vaatimus, joka ei täyty:

  • Osassa sivuston kuvia ei ole tarvittavaa tekstivastinetta (WCAG 1.1.1)
  • Sivustolla on PDF-tiedostoja, jotka eivät ole saavutettavia.
  • Osassa sivuston linkeissä ei ole tarvittavaa tekstivastinetta (WCAG 2.4.4, 2.4.9 ja 4.1.2)
  • Sivustolla on saman kontekstin linkkejä, joilla on sama tekstivastine (WGAC 2.4.4)

Seuraavat sivustolla olevat sähköiset palvelut tai niiden osat:

Pudasjärven kiinteistöjen jätehuolto
  • Lomake: Yhden kiinteistön oma jätesopimus
  • Lomake: Liity aluekeräyspisteen käyttäjäksi
  • Lomake: Ilmoita jätekimpan perustamisesta

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Voit antaa palautetta anonyymisti sähköisen verkkolomakkeen kautta, tai sähköpostitse osoitteeseen: palaute(at)kiertokaari.fi

Valvontaviranomainen 

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Ilmoita väärinkäytöksestä

EU:n ilmoittajansuojelu- eli whistleblower-direktiivi velvoittaa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita perustamaan sisäisen ilmoituskanavan väärinkäytösepäilyille. Direktiivillä halutaan varmistaa, että ilmoittaja, joka havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Alla olevasta linkistä voit ilmoittaa Kiertokaaren toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä. Lue sivulla olevat ohjeet huolellisesti ennen ilmoituksen tekemistä.

Huomioithan, että tämä väärinkäytösilmoituskanava ei ole asiakaspalautteita varten. Voit jättää asiakaspalautetta meille sähköpostitse osoitteeseen palaute@kiertokaari.fi.

Tietoa evästeistä