vaarallisen jätteen tunnuslogo

Vaarallinen jäte

Tunnistat vaarallisen jätteen vaarallisen kemikaalin symbolista. Katso symbolit (linkki siirtää sinut Turvallisuus- ja kemikaaliviraston, TUKES, sivustolle): Näistä merkeistä tunnistat vaarallisen kemikaalin.

Maksuton vaarallinen jäte

Voit viedä maksutta vaarallisen jätteen keräykseen seuraavia jätteitä.

Joitakin vaarallisia jätteitä otetaan vastaan tiettyyn rajaan saakka: Katso kertatuontirajat.

 • Energiansäästölamppu, loisteputki ja pienloistelamppu sisältävät raskasmetalleja, mm. elohopeaa. Voit viedä näitä jäteaseman lisäksi myös joihinkin kauppoihin.
 • Liuotinohenteinen liima ja lakka ovat helposti syttyviä kemikaaleja.
 • Kynsi- ja hiuslakka sekä muut aerosolit ovat mm. helposti syttyviä kemikaaleja.
 • Haju- ja partavedet sisältävät palavaa nestettä.
 • Nestemäiset maalit ovat helposti syttyviä tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja.
 • Emäksiset pesuaineet, kuten konetiskiaine ja uuninpesuaine, ovat syövyttäviä aineita.
 • Vie käyttämättä jääneet ja vanhentuneet lääkkeet apteekkiin. Ne voivat sisältää myrkkyjä ja ovat ympäristölle haitallisia.
 • Jäteöljyt ja öljynsuodattimet ovat ympäristölle haitallisia, helposti syttyviä ja palavia.
 • Akut ja akkunesteet ovat syövyttäviä.
 • Liuottimet, kuten tärpätti, tinneri, asetoni ja bensiini, ovat helposti syttyviä ja palavia nesteitä.
 • Kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet ovat myrkyllisiä ja helposti syttyviä.
 • Elohopeamittarit sisältävät raskasmetallia. Vie ne apteekkiin.
 • Kaikki paristot sisältävät raskasmetalleja ja muita vaarallisia aineita. Voit viedä paristoja kauppojen keräysastioihin.
 • Jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet ovat ympäristölle haitallisia.

Maksullinen vaarallinen jäte

Vie maksulliset vaaralliset jätteet Ruskon jätekeskukseen. Maksullisia vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi seuraavat jätteet:

 • Asbesti on ympäristölle ja terveydelle haitallinen.
 • Rakennusmateriaalit, joissa on esim. asbestia tai korkea PAH-pitoisuus, ovat terveydelle ja ympäristölle haitallisia.
 • Painekyllästetty puu on ympäristölle haitallinen.

Lisätietoja

Toimitamme vaaralliset jätteet Riihimäelle Fortumin vaarallisen jätteen käsittelylaitokselle ja muihin luvanvaraisiin paikkoihin.

Tulosta