Bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten kilpailutus käyntiin

2.3.2023

jäteastiaa tyhjennetään, kuvassa mies ja lähikuva jäteautosta ja roska-astiasta.

Kiertokaari Oy on käynnistänyt biojätteiden ja pakkausjätteiden kuljetuksia koskevat kilpailutukset omistajakunnissaan. Uudistunut jätelaki siirtää biojätteen sekä kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten kuljetukset kunnan järjestettäväksi heinäkuusta 2023 alkaen. Oulussa ja kuudessa muussa kunnassa kuljetusvastuu siirtyy Kiertokaarelle, joka huolehtii lakisääteisesti toimialueensa jätehuollosta.  

Muutos koskee Hailuotoa, Iitä, Kempelettä, Lumijokea, Oulua, Raahea ja Siikajokea. Näissä kunnissa kiinteistön haltija ei jatkossa enää valitse itse biojätteen ja pakkausjätteiden kuljetusyritystä. Kiertokaari kilpailuttaa kuljetukset keskitetysti ja hoitaa myös kuljetusten laskutuksen, astiapalvelun sekä jäte- ja asiakasneuvonnan.

Urakat alkavat heinä–syyskuussa

Kiertokaaren kilpailuttamat urakat alkavat porrastetusti tämän vuoden heinäkuussa ja syyskuussa. Katso tarkempi urakka-aikataulu täältä.

Samassa yhteydessä kilpailutetaan Oulun kaupungin omistaman vuokrataloyhtiön Sivakka Oy:n jätekuljetukset, jotka ovat kevään aikana siirtymässä kokonaisuudessaan Kiertokaaren jätehuollon piiriin.

Pudasjärvi jää kilpailutuksen ulkopuolelle, koska siellä Kiertokaari vastaa jo kaikista jätekuljetuksista.

Kiertokaaren logistiikkapäällikön Veli-Pekka Pyörälän mukaan tavoitteena on, että kuljetusjärjestelmässä tapahtuva muutos ei näkyisi asiakkaalle.

”Alussa kuljetuksissa voi toki olla jonkin verran viivytyksiä, mutta pyrimme hoitamaan asiat kuntoon mahdollisimman pikaisesti. Olemme myös lisänneet henkilökuntaa, jotta voimme palvella asiakkaita laadukkaasti.”

Tarjoukset jätettävä viimeistään 4.4.

Yritysten tulee jättää tarjouksensa kuljetusurakoihin viimeistään tiistaina 4.4.2023 julkisten hankintojen HILMA-tarjouspalvelussa. Urakka-alueet on muodostettu siten, että kaiken kokoisilla kuljetusyrityksillä on mahdollisuus tehdä tarjous. Samalla on huomioitu taloudelliset näkökohdat, ympäristöasiat ja vastuullisuus.

Tarjoajalla on mahdollisuus esittää kysymyksiä urakoista Kiertokaarelle toimittajahallintajärjestelmä Cloudian kautta kahden viikon ajan tarjouksen jättämisen jälkeen. Kiertokaari vastaa kysymyksiin noin viikon kuluessa kysymysajan umpeuduttua.

Tarjouspyynnöt on laadittu urakoitsijoiden jätehuoltoviranomaisille raportoimien tyhjennysmäärien ja kohteiden mukaisesti. Sen tulisi taata, että aineisto on riittävän paikkansa pitävää.

Kiertokaaren arvion mukaan tyhjennyksiin tulee silti luultavasti vielä joitakin muutoksia, ja esimerkiksi biojätteiden keräily omakotitaloista lisää jonkin verran reitille tulevia kohteita.

Näin kilpailutus etenee

 • Yritysten tulee jättää tarjouksensa kuljetusurakoihin viimeistään tiistaina 4.4.2023 julkisten hankintojen HILMA-tarjouspalvelun kautta.
 • Kaikki kysymykset urakoista tulee esittää toimittajahallintajärjestelmän Cloudian kautta.
 • Urakoiden kesto on 3–5 vuotta. Lisäksi optiokaudet ovat mahdollisia.
 • Kuljetuskalusto on tarjouspyynnössä määritelty siten, että yritykset voivat käyttää vaatimukset täyttävää, olemassa olevaa kalustoa alkavissa urakoissa. Vaatimuksena on uusiutuvan polttoaineen käyttö.
 • Kilpailutukset saadaan päätökseen ja urakoitsijat valittua huhtikuun loppuun mennessä.
 • Paikallinen jätehuoltoviranomainen päättää kuljetuksia koskevan jätetaksan touko–kesäkuussa.

Urakoiden käynnistymisaikataulu (Huom. Päivitetty 27.3.2023)

Kempeleen, Lumijoen, Iin ja Hailuodon kuntien sekä Haukiputaan, Jäälin, Kiimingin, Ylikiimingin, Yli-Iin ja muiden Oulun postinumeroalueiden urakat

 • pakkaus- ja biojätteet 4.9.2023 alkaen

Raahe

 • pakkaus- ja biojätteet vähintään 4 asunnon taloyhtiöissä taajamassa 1.7.2023 alkaen
 • biojätteet alle 4 asunnon kiinteistöissä Raahen keskustaajaman alueella 1.9.2023 alkaen, ks. karttaliite Raahen kaupungin sivuilla.
 • polttokelpoinen jäte, pakkaus- ja biojätteet Raahen kaupungin kohteista 1.10.2023 alkaen
 • biojäte tietyillä Raahen keskustaajaman reuna-alueilla alle 4 asunnon kiinteistöissä 19.7.2024 alkaen, ks. karttaliite Raahen kaupungin sivuilla.

Siikajoki

 • pakkaus- ja biojätteet 1.7.2023 alkaen

Lisätietoja

Logistiikkapäällikkö Veli-Pekka Pyörälä

p. 044 703 3974

etunimi.sukunimi@kiertokaari.fi