Bio- ja pakkausjätteiden kuljetusurakat viidelle eri aliurakoitsijalle

27.4.2023

Jätelaki siirtää vastuun bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksista kunnalle heinäkuusta 2023 alkaen. Kuntien omistama jätehuoltoyhtiö Kiertokaari Oy on valinnut aliurakoitsijat, jotka tulevat hoitamaan bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksia seitsemässä Kiertokaaren toimialueen kunnassa.  

Kilpailutuksen voittaneet urakoitsijat ovat Haurun Jäteauto Oy, Iin Jätehuolto Paakkola Oy, Kempeleen Jätekuljetus Ky, L&T Ympäristöpalvelut Oy ja Urbaser Oy. Urakat käynnistyvät Siikajoella ja Raahessa 1.7.2023. Hailuodossa, Iissä, Kempeleessä, Lumijoella ja Oulussa urakat alkavat 4.9.2023. 

Urakoiden kesto on alueesta riippuen 3-5 vuotta. Kiertokaari sai hankintaan yhteensä yhdeksän tarjousta. 

Hankintapäätöksen valitusaika päättyy tiistaina 9.5.2023. Sen jälkeen Kiertokaari allekirjoittaa urakkasopimukset aliurakoitsijoiden kanssa. Urakoiden alkamisen jälkeen Kiertokaari vastaa keskitetysti bio- ja pakkausjätteiden kuljetussopimuksista, astiahallinnasta, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta. 

Kiinteistön haltija tekee sopimuksen sekajätteen ja paperin kuljetuksesta edelleen itse. 

Hyvä lopputulos 

Kiertokaaren toimitusjohtaja Sami Hirvonen on tyytyväinen lopputulokseen. 

”Lähtökohtana kilpailutuksessa oli, että urakat jakautuvat useille eri toimijoille. Se toteutuu nyt hyvin. Onkin aiheellista kiittää paikallisia yrittäjiä siitä, että he näkivät vaivaa ja osallistuivat laadukkailla tarjouksilla kilpailutukseen”, Hirvonen toteaa. 

Kilpailutettu kokonaisuus käsittää yhteensä 11 eri urakka-aluetta, mikä antoi useille yrityksille mahdollisuuden menestyä kilpailutuksessa. Urakoiden jakautuminen monille toimijoille parantaa esimerkiksi jätekuljetusten huoltovarmuutta. 

“Lähtökohta oli, että urakat jakautuvat useille toimijoille.”

sami hirvonen, toimitusjohtaja

Yritysten toiveita kuunneltiin 

Kiertokaari käynnisti kuljetusurakoiden hankinnan jo maaliskuussa 2022. Silloin jätehuoltoyhtiö aloitti keskustelut tulevista urakoista kutsumalla yrittäjiä kahdenkeskisiin juttutuokioihin. Niiden sekä kaikille yrittäjille avointen markkinavuoropuhelujen avulla haluttiin päästä aitoon keskusteluyhteyteen kuljetusyritysten kanssa.  

”Kolmen markkinavuoropuhelun pohjalta teimme kompromisseja monissa asioissa. Yrittäjien pyynnöstä urakat esimerkiksi pilkottiin pieniin osiin. Myös urakoiden aloitusaikataulua lykättiin jätelaissa määritellystä heinäkuusta niin, että suurimmassa osassa toimialuetta ne alkavat vasta syyskuussa”, Hirvonen toteaa. 

Matkan varrella Kiertokaaren ja kuljetusyritysten välillä on ilmennyt näkemyseroja esimerkiksi hankintaprosessin aikataulusta. Hirvonen katsoo, että hankinnasta on opittu puolin ja toisin.  

”Kiertokaari toteutti nyt ensimmäistä kertaa näin laajan kuljetusten kilpailutuksen. Jatkossa prosessi on selkeämpi, kun meillä on valmiina täsmälliset tiedot jäteastioiden määristä ja tyhjennyksistä. Myös paikalliset kuljetusyritykset ovat saaneet kokemusta kilpailutukseen osallistumisesta.” 

Hirvonen lupaa, että Kiertokaari kehittää jätekuljetuksia asiakkaiden tarpeet huomioiden kohtuuhintaisena kokonaisuutena. 

Fakta : Muutos tapahtuu heinä-syyskuussa

  • Bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät Siikajoella ja Raahessa Kiertokaaren vastuulle 1.7.2023. Hailuodossa, Iissä, Kempeleessä, Lumijoella ja Oulussa muutos tapahtuu 4.9.2023 alkaen. 
  • Bio- ja pakkausjätteiden nykyisiä kuljetussopimuksia ei tarvitse irtisanoa, sillä vastuu kuljetuksista siirtyy automaattisesti Kiertokaarelle uuden jätelain nojalla. 
  • Isännöitsijöiden on syytä kuitenkin olla yhteydessä Kiertokaaren asiakaspalveluun jo kevään aikana ja tarkistaa kohteidensa tiedot sähköisessä asioinnissa. Näin varmistetaan, että jäteastioiden tyhjennys jatkuu entisellä rytmillä. 
  • Bio- tai pakkausjätettä erilliskeräävien pientaloasukkaiden on myös hyvä olla yhteydessä Kiertokaaren asiakaspalveluun ja varmistaa palvelun jatkuminen. 
  • Bio- ja pakkausjäteastioiden tyhjennyshinnat varmistuvat touko-kesäkuun aikana, kun kuntien jätehuoltoviranomaiset vahvistavat niille oman taksan. 

Kiertokaaren asiakaspalvelu: p. 08 5584 0020 ma-pe 8-15, toimisto(at)kiertokaari.fi

Lisätietoja medialle

Pe 28.4.2023: toimitusjohtaja Sami Hirvonen

p. 040 703 4776

Ti 2.5.2023 alkaen: logistiikkapäällikkö Veli-Pekka Pyörälä

p. 044 703 3974

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@kiertokaari.fi