Oulussa testataan omakotitaloalueella jätteiden kimppakeräystä

24.5.2018

[:fi]Oulussa Hiukkavaaran kaupunginosassa Soittajankankaan alueella testataan uudentyyppistä jätteidenkeräysjärjestelmää. Alueen omakotitalojen pihoilta ei löydy kiinteistökohtaisia jäteastioita, vaan asukkaat vievät jätteensä korttelikohtaisiin kimppapisteisiin. Kimppapisteitä on alueella neljä. Pisteillä on erilliset syväkeräysastiat bio- ja polttokelpoiselle jätteelle, lasille, metallille sekä pahvi- ja kartonkipakkauksille. Jäteastiat on lukittu, jotta järjestelmään kuulumattomat eivät voi tuoda astioihin jätettä. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt Hiukkavaaran jätehuoltopilotin 20.1.2015 annetussa päätöksessään, ja kimppapistejärjestelmään liittyminen on alueen tontinluovutuksen ehto. Pilotti on alkanut vuonna 2015 ja päättyy 2020.

Hiukkavaaran alueen asukkaille tehtiin asiakastyytyväisyyskysely maaliskuussa 2018, jotta saadaan tietoa uudentyyppisen jätteidenkeräysjärjestelmän toimivuudesta, mahdollisista ongelmista sekä kehittämisehdotuksia, jotta nykyisiä käytäntöjä voidaan parantaa paremmin käyttäjiä palveleviksi. Kyselyssä kartoitettiin myös yleisellä tasolla alueen asukkaiden asenteita jätteen synnyn ehkäisemiseen, lajitteluun ja kierrättämiseen liittyen. Mielipiteitä kysyttiin myös Kiertokaaren asiakaspalvelun tasosta, tiedon saannin helppoudesta sekä kehittämisehdotuksia asiakaspalvelun parantamiseksi.

Kyselyyn vastattiin aktiivisesti, vastausprosentti oli 51,5. Kimppapisteiden käyttäjien näkökulmasta uudentyyppinen järjestelmä innostaa lajittelemaan ja lajittelu koetaan helpoksi, koska eri jätejakeille löytyy astiat kävelymatkan päästä kotoa. Myös jäteautoliikenteen vähäinen määrä alueella nähdään positiivisena asiana. Suurimmat pisteiden käyttäjille ongelmia aiheuttavat seikat ilmenivät talvella, jolloin astioiden lukot sekä biojäteastian sisältö jäätyivät. Lukkojen jäätymisongelmaan pyrimme seuraavaa talvea varten varautumaan kartoittamalla markkinoilta parempia lukkovaihtoehtoja, sekä testaamme, josko lukkojen voitelusta olisi apua. Biojäteastian sisällön jäätymistä talvisin voi ehkäistä käyttämällä kotona biojäteastian keräykseen tavallista muovipussia, joka ei päästä kosteutta läpi, eikä koko keräysastian sisältö näin pääse jäätymään. Gasum Oy:n biotehtaan prosessissa muovipussit poistetaan biojätteen joukosta mekaanisesti.

Kimppapisteiden käyttäjät ovat myös kyselyn vastausten perusteella innokkaita ja motivoituneita lajittelemaan. Vastanneista 82,4 prosenttia kertoo lajittelevansa aina kotona syntyvän biojätteen. Biojätteen lajittelu kannattaa, sillä siitä saadaan täysin uusiutuvaa ja paikallista liikennepolttoainetta, Ruskon biokaasua. Kaikki kyselyyn vastanneet kertovat aina lajittelevansa lasijätteen, metallijätteen lajittelee 82,4 prosenttia, kartongin 94, 1 prosenttia ja paperin 88,3 prosenttia vastaajista. Ruokahävikkiä pyrkii arjessaan vähentämään 94 prosenttia vastanneista, ja myös ostoksia tehdessä pakkausmateriaaleihin, niiden määrään ja laatuun pyritään kiinnittämään huomiota.

Asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta pidettiin kimppapisteiden käyttäjille tiedotustilaisuus, jossa käytiin läpi kyselyn tulokset ja keskusteltiin kimppapisteiden käyttöön liittyvistä asioista. Kimppapisteiden käyttäjät ovat kyselyn tulosten perusteella olleet tyytyväisiä uudentyyppiseen jätteidenkeräysjärjestelmään sekä Kiertokaaren asiakaspalveluun. Tiedottamisen ja yhteydenpidon helpottamiseksi on perustettu kullekin kimppapisteelle oma WhatsApp-ryhmä, jossa voi ilmoittaa astioiden tyhjennystarpeesta sekä muista käyttöön liittyvistä asioista. Kiertokaaren palveluneuvojat ovat kaikissa ryhmissä mukana, näin saadaan tietoa välittymään helposti ja nopeasti kaikille osapuolille.

Meeri Hilli
projektisuunnittelija
Kiertokaari[:]