Hyötyjätteiden kuljetukset siirtyvät vaiheittain Kiertokaarelle – vuoropuhelu kuljetusyritysten kanssa alkaa

24.3.2022

Kiertokaaren logistiikkapäällikkönä maaliskuun alussa aloittaneella Veli-Pekka Pyörälällä on reilun 15 vuoden kokemus logistiikan työtehtävistä. Aiemmin hän toimi Encoren kenttäpäällikkönä ja hoiti siellä muun muassa kuljetuskumppani- sekä tuottajavastuuasioita. Pyörälän kanssa kuljetuksia alkaa järjestellä Kiertokaaressa oma tiimi.

Jätteenkuljetusjärjestelmään tulee muutoksia kesällä 2023 uuden jätelain myötä. Biojätteen ja pakkausjätteiden kuljetus siirtyy vaiheittain kunnan järjestettäväksi alkaen 1.7.2023. Oulun ja lähikuntien jätehuoltoyhtiö Kiertokaari on valmistautunut muutokseen uusimalla organisaatiotaan ja avaamalla keskusteluyhteyden kuljetusyritysten kanssa.

Uudessa logistiikkapäällikön tehtävässä maaliskuun alussa aloittanut Veli-Pekka Pyörälä kertoo, että Kiertokaari haluaa käydä kuljetusyritysten kanssa hyvää vuoropuhelua ennen kilpailutusten käynnistymistä. Paras tieto on kentällä, ja tiedonvaihto parhaista kuljetuskäytännöistä hyödyttää kaikkia osapuolia.

Biojätteen ja pakkausjätteiden kuljetusten kilpailuttaminen käynnistyy tulevan kesän aikana. Ennen sitä Kiertokaari järjestää muutaman kaikille avoimen markkinavuoropuhelutilaisuuden yrityksille. Tarkoituksena on kerätä ajatuksia siitä, miten jätteiden keräys voisi toimia parhaiten.

Aito kumppanuus tavoitteena

Pyörälä lupaa, että jos yrittäjällä on halua kahdenkeskiseen juttutuokioon, sellainenkin järjestyy tarvittaessa.  Hän pitää tärkeänä, että yritysten kanssa luodaan aitoja kumppanuuksia.

”Haluamme miettiä esimerkiksi urakka-alueita yhdessä kuljetusyritysten kanssa. Pyrimme muodostamaan kannattavia urakka-alueita, joiden kilpailutuksessa pärjäävät kaikenkokoiset yritykset”, Pyörälä lupaa.

Kiertokaari on valmis keskustelemaan yritysten kanssa myös siitä, että se lunastaa niiltä nyt jo käytössä olevat, kiinteistöille vuokratut jäteastiat.

Kilpailutuksissa kiinnitetään taloudellisuuden lisäksi huomiota kuljetuskaluston ympäristöystävällisyyteen. Pyörälän mukaan jäteautojen tulee olla siirtymäajan puitteissa vähintään vähäpäästöisiä EURO6-autoja ja käyttää uusiutuvaa polttoainetta.

Esimerkiksi biokaasu on päästötöntä ja paikallista biojätteistä valmistettavaa polttoainetta, joka soveltuu hyvin myös raskaalle kalustolle.

“Urakka-alueita mietitään yhdessä kuljetusyritysten kanssa.”

Veli-pekka pyörälä, logistiikkapäällikkö

Lajitteluvelvollisuudet tiukentuvat

Uudistuneen jätelain myötä jätehuoltomääräykset päivitetään Kiertokaaren omistajakuntien alueella. Jätehuoltomääräykset ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Esityksen mukaan biojäte, muovi, metalli, lasi ja kartonki tulee lajitella kaikissa taajamissa kaikissa vähintään neljän huoneiston kiinteistöissä. Muutos astuu voimaan ensi vuoden aikana.

Pyörälä kertoo, että Kiertokaari voi kerätä hyötyjätteitä pienemmiltäkin kiinteistöiltä mahdollisuuksien mukaan, jos se sopii järkevällä tavalla reittikokonaisuuteen.

Taloyhtiöissä onkin nyt oikea aika herätä tarkistamaan jätehuollon tilanne. Onko astiakapasiteetti riittävä? Entä onko ensi vuonna alkava muovinkeräys jo hoidossa, vai pitääkö yhtiössä järjestellä paikkaa keräysastialle? Kiertokaaren ammattitaitoiset asiakaspalvelijat auttavat tarvittaessa.

Lisäksi omakotitaloasujien on hyvä hoksata, että uudistunut jätelaki laajentaa biojätteen lajitteluvelvollisuuden taajamien pientaloihin kesällä 2024. Vaihtoehtoina on joko kompostointi tai biojätteen erilliskeräys. Jätehuoltomääräysluonnoksessa esitetään, että lajitteluvelvollisuus koskee kaikkia taajamia, sen koosta riippumatta.

Kiertokaari on kahdeksan kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka hoitaa lakisääteistä jätteenkäsittelytehtävää toimialueellaan. Sen omistajakuntia ovat Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe ja Siikajoki. Simo kuuluu toimialueeseen, mutta ei ole omistajakunta.

Lisätietoja:

Veli-Pekka Pyörälä, p. 044 7033 974

veli-pekka.pyorala(at)kiertokaari.fi

logistiikkapäällikkö

Kuljetusten asiakaspalvelunumero:

08 5584 0020 ma-pe klo 8-15