Eläin (kuollut)

kuollut hevonen, kuollut lemmikkieläin, raato

Mitä jätettä?

Mitä maksaa?

Lemmikkieläintä ei saa haudata alle viidentoista (15) metrin etäisyydelle kaivosta tai vesistöstä eikä pohjavesialueelle tai vedenottamon suoja-alueelle. Hauta on peitettävä vähintään 0,5-1 metrin maakerroksella. Eläin on haudattava maatuvassa pakkauksessa.
Kuollut hevonen voidaan maanomistajan luvalla haudata maahan. Ruhoa ei saa haudata alle 250 m etäisyydelle kaivosta tai vesistöstä eikä pohjavesialueelle. Hauta on peitettävä vähintään 1-2 m maakerroksella. Ruhoa ei saa haudata muovissa tai muussa maatumattomassa materiaalissa.
Tietyt eläimet kuten hevonen voidaan toimittaa erityisjätteenä haudattavaksi Ruskon jätekeskukseen (maksullista), ota yhteyttä etukäteen asiasta. Ohessa linkki siirtoasiakirjaan.

www.kiertokaari.fi/wp-content/uploads/2020/12/kiertokaari-jatteensiirtoasiakirja-20190228.pdf

Tuotantoeläinten raadoille on omat erilliset ohjeet. Lisätietoja Oulun seudun ympäristötoimesta.

Lemmikkien hautausmaista ja tuhkauspalvelusta on tietoa netissä.

Tulosta