Eläin (kuollut)

kuollut hevonen, kuollut lemmikkieläin, raato

Mitä jätettä?

Lisätietoja

Tietyt eläimet kuten hevonen voidaan toimittaa erityisjätteenä haudattavaksi Ruskon jätekeskukseen (maksullista), ota yhteyttä etukäteen asiasta.

Tuotantoeläinten raadoille on omat erilliset ohjeet. Lisätietoja Oulun seudun ympäristötoimesta.

Lemmikkieläintä ei saa haudata alle viidentoista (15) metrin etäisyydelle kaivosta tai vesistöstä eikä pohjavesialueelle tai vedenottamon suoja-alueelle. Hauta on peitettävä vähintään 0,5-1 metrin maakerroksella. Eläin on haudattava maatuvassa pakkauksessa.
Kuollut hevonen voidaan maanomistajan luvalla haudata maahan. Ruhoa ei saa haudata alle 250 m etäisyydelle kaivosta tai vesistöstä eikä pohjavesialueelle. Hauta on peitettävä vähintään 1-2 m maakerroksella. Ruhoa ei saa haudata muovissa tai muussa maatumattomassa materiaalissa.

Lemmikkien hautausmaista ja tuhkauspalvelusta on tietoa netissä. Lemmikin voi laittaa myös sekajätteeseen.

Tulosta

Hae jätteen lajittelu­ohjetta