Riistan käsittelyjätteet

sisälmykset

Mitä jätettä?

Minne voit viedä?

  • Ellei riistan käsittelyjätettä käsitellä suolistuspaikalla, jäte laitetaan kiinteistön polttokelpoiseen jätteeseen.

Lisätietoja

Riistan käsittelyjätteestä sisälmykset voidaan jättää maastoon riistan suolistuspaikalle, jos niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa eikä haittaa alueen muulle käytölle. Taajaan rakennetulla alueella ja viljelyksessä olevilla pelloilla sisälmykset on haudattava maanomistajan luvalla ja peitettävä vähintään 0,5 -1 metrin maakerroksella. Sisälmyksiä ei saa jättää eikä haudata alle 150 metrin päähän pysyvästä asutuksesta. Jätteitä ei saa haudata alle 250 m etäisyydelle kaivosta tai vesistöstä eikä pohjavesialueelle.

Tulosta

Hae jätteen lajittelu­ohjetta