Sahanpuru

Mitä jätettä?

Minne voit viedä?

Mitä maksaa?

Lisätietoja

Valtaosa Ruskon jätekeskukseen tuoduista jätteistä hyödynnetään joko materiaalina tai energiana.

Alle 500 litran erät Ruskon jätekeskuksen puutarhajätealueelle haravointijätteen joukkoon puutarhajätekupongilla.

Yli 500 litran erät, peräkärrykuormat tai imuautokuormat, omalla tuotteella ja hinnalla Ruskon jätekeskukseen omalle läjitysalueelleen. Säkitetty puru on poistettava säkeistä purkupaikalla, kysy ajo-ohjeita punnituksen yhteydessä.

Ruskossa maksu jätteen painon ja jätelajin hinnan mukaan, jäteasemalla kuormamaksu.

Tulosta