Sakokaivoliete

Mitä jätettä?

Minne voit viedä?

  • Jätevedenpuhdistamo

Sakokaivolietteet käsitellään jätevedenpuhdistamolla.

Tyhjennyksen voi tilata omavalintaiselta kuljetusliikkeeltä, tyhjennykseen tarvitaan imu- tai säiliöauto.

Tulosta