Tuhka (jäähtynyt)

Mitä jätettä?

Minne voit viedä?

  • Kiinteistön polttokelpoisen jätteen astia

Mitä maksaa?

Lisätietoja

Polttokelpoisen jätteen sisältämä energia hyödynnetään sähkönä ja lämpönä. Jätteenpoltto vähentää jätteen aiheuttamia ympäristöhaittoja.

Pakkaa jäähtynyt tuhka pussiin niin, ettei se pölise jäteastian tyhjentämisen yhteydessä.

Tulosta