Eristeet

Muu jäte

Rakennus- ja purkutöissä syntyneet lasi- ja kivivillajätteet, joiden seassa ei ole mitään muuta jätettä, toimitetaan Ruskon jätekeskukseen rakennusjätettä edullisemmalla eristejätteen hinnalla. Vaakahenkilöstö opastaa eristevillan purkupaikalle. Kuorman purkamisen yhteydessä kuorman laatu tarkastetaan.

Oulun Jätehuolto tekee tiivistä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja muiden yritysten kanssa eristevillajätteen (lasivilla ja kivivilla) hyödyntämiseksi materiaalina.

Rakennusjäte

Muut eristeet ja rakennusjätteen seassa toimitettavat eristevillat Ruskon jätekeskukseen. Satunnainen pieni kuorma (alle 200 kg tai enintään yksi kuutio) kunnan jäteasemalle.

Valtaosa rakennusjätteestä hyödynnetään joko materiaalina tai energiana ja vain pieni osa viedään esikäsittelyn jälkeen loppusijoitukseen kaatopaikalle.

lämmöneriste, mineraalivilla, kivivilla, lasivilla, vuorivilla, uretaanilevy, uretaanivaahto, polyuretaanilevy, polyuretaanivaahto