Lasi- ja kivivillaeristejäte

Minne?

Rakennus- ja purkutöissä syntyneet lasi- ja kivivillajätteet, joiden seassa ei ole mitään muuta jätettä, toimitetaan Ruskon jätekeskukseen rakennusjätettä edullisemmalla eristejätteen hinnalla. Vaakahenkilöstö opastaa eristevillan purkupaikalle. Kuorman purkamisen yhteydessä kuorman laatu tarkastetaan.

Hyödyntäminen

Kiertokaari tekee tiivistä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja muiden yritysten kanssa eristevillajätteen (lasivilla ja kivivilla) hyödyntämiseksi materiaalina.

Tulosta