Sakokaivoliete

Muu jäte

Sakokaivolietteet käsitellään jätevedenpuhdistamolla. Tyhjennyksen voi tilata omavalintaiselta kuljetusliikkeeltä, tyhjennykseen tarvitaan imu- tai säiliöauto.