Kiertotalouden edistäminen ja ympäristövastuu

Kuvassa kaksi työntekijää tutkii OIvapisteellä punaisissa muoviastioissa olevia asioita. Kuva on kuvattu värikkääksi maalatun autonrenkaan läpi

Kiertokaaren toimintaa ohjaavat ympäristöluvan ja lakisääteisten vaatimusten ohella sertifioidut toimintajärjestelmät. Toimimme ympäristölupamme mukaisesti, ja raportoimme ympäristötarkkailun tulokset vuosittain. Otamme vastuullisuustyössä huomioon kunnan vastuulle kuuluvaa jätehuoltoa ohjaavat lait, asetukset ja määräykset.

Kiertokaaren toiminta tukee yhtiömme omistajakuntien ympäristö- ja hiilineutraalisuustavoitteita. Toimintamme edistää kiertotaloutta, energiatehokkuutta ja ilmastonmuutoksen hillintää.

Materiaali- ja energiatehokkuus avainasemassa

Tuotamme Ruskon jätekeskuksen palvelut energia- ja materiaalitehokkaasti. Lähes sata prosenttia vastaanottamastamme yhdyskuntajätteestä hyödynnetään materiaalina, energiana tai muulla tavoin. Loppusijoitukseen päätyvän materiaalin määrä on lähellä nollaa.

Tuotamme itse sähkömme ja lämpömme, toimitamme biokaasua teollisuuteen ja tuotamme biokaasusta liikennepolttoainetta.

Vuonna 2022 tuotimme kaiken Ruskon jätekeskuksen tarvitsemasta sähköstä biokaasun ja aurinkopaneelien yhdistelmällä. Lämmöntuotannon suhteen olemme täysin omavaraisia. Hyödynnämme mikroturbiinilaitoksella sähköntuotannossa syntyneen lämmön kiinteistöjemme lämmitykseen, ja lisälämmön tuotamme biokaasusta kiinteistökattilalla.

Biokaasulla tuottamallamme lämmön ja sähkön määrällä korvattiin fossiilisten polttoaineiden käyttöä 1,4 miljoonan öljylitran verran vuonna 2022. Lisäksi biokaasusta tuottamallamme liikennepolttoaineella on korvattu fossiilisten polttoaineiden käyttöä 956 300 bensalitraa vastaava määrä.

Tuotamme itse sähkömme ja lämpömme, toimitamme biokaasua teollisuuteen ja tuotamme biokaasusta liikennepolttoainetta.

Yhteistyökumppanit mukana työssä

Toimintamme perustuu laajaan yhteistyöhön alan toimijoiden kanssa. Ydintoiminnoissa eli jätteenkäsittelyssä meillä on arviolta yhteensä noin 60 yhteistyökumppania. Strategisesti tärkeimpiä kumppaneitamme ovat Ruskon jätekeskuksessa toimivat Gasum Oy, GRK Suomi Oy ja Oulun Energia Oy:n tytäryhtiö Syklo.

Syklo operoi Ruskon jätekeskuksessa lajittelemattoman seka-­ ja rakennusjätteen vastaanottopaikan, Lajitteluareena Laren, toimintaa. Ruskossa biokaasulaitosta ylläpitävältä Gasumilta ostamme biojätteen käsittelypalvelut sekä osan myymästämme biokaasusta. GRK Suomi on erikoistunut jätteiden ja teollisuuden sivutuotteiden käsittelemiseen ja vastaanottoon.

Tutkimus- ja oppilaitosyhteistyöllä uutta kiertotaloustoimintaa

Edistämme eri alan yritysten, oppilaitosten ja jätehuollon ammattilaisten välistä yhteistyötä ja tutkimus- ja kokeiluhankkeita, joissa lisätään jätemateriaalien uusiokäyttöä. Tarjoamme myös tilaa Ruskon jätekeskuksesta kiertotalouspilottihankkeita varten.

Rahoitamme erilaisia tutkimus- ja kehityshankkeita, joissa tutkitaan jätemateriaalien jalostusta uusioraaka-aineeksi. Osassa hankkeista olemme mukana myös omalla työpanoksella.

Materiaalit hyötykäyttöön monin tavoin

Ruskon jätekeskuksessa vastaanotetut hyötyjätteet toimitetaan eteenpäin materiaalikierrätykseen. Lisäksi Kiertokaari hyödyntää erilaisia materiaaleja omassa toiminnassaan neitseellisten maa-­ainesten korvaajina. Ruskon jätekeskuksen tavanomaisen jätteen loppusijoitusalueen reunojen täyttö- ja maisemointityötyössä hyödynnetään muun muassa opasakkaa ja puutarhajätettä.

Edistämme yhteistyötä ja hankkeita, joilla lisätään materiaalien uusiokäyttöä.

Missiona jätteen määrän vähentäminen ja kierrätyksen edistäminen

Jätteen vähentäminen sekä lajittelun ja kierrätyksen lisääminen on tärkeä osa toimintaamme. Meiltä saa aina ajankohtaista ja paikkansapitävää lajittelutietoa. Neuvomme asiakkaita chatissä, puhelimessa, sähköpostilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Kiertokaaren kierrätysvalmentajat pitävät pyynnöstä kouluille ja muille ryhmille tietoiskuja lajittelusta sekä paikan päällä että etäyhteydellä.

Jaamme joka kevät lajitteluoppaan toimialueemme koteihin. Syksyisin ilmestyy asiakaslehtemme Hyötyposti.