Käymäläjäte

Minne?

Ensisijaisesti kompostointi omalla kiinteistöllä, muussa tapauksessa jätteen toimittaminen esim. imuautolla jätevedenpuhdistamolle.

Tulosta