Jätemaksut nousevat jätelain muutoksen vuoksi

20.12.2019

Viime vuonna voimaan tulleen jätelain muutoksen vuoksi Kiertokaari korottaa jätemaksuja 7,5–10 prosenttia. Kaupungin yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt Kiertokaaren esittämät jätemaksutaksat.

Vuoden 2020 alusta kotitalouksilta kerättävän polttokelpoisen sekajätteen tonnihinta nousee 7,5 prosenttia ja on 130,09 euroa, biojätteen hinta nousee 10 prosenttia ja on kotitalouksille 64,80 euroa ja elinkeinotoiminnan harjoittajille 133,11 euroa. Ruskon jätekeskuksessa lajitteluareena Larella vastaanotettavan lajittelemattoman seka- ja rakennusjätteen tonnihinta nousee 7,5 prosenttia ja on 154,80 euroa. Hintoihin sisältyy arvonlisävero.

Jätelain muutoksen johdosta Kiertokaaren liikevaihdosta enintään 10 prosenttia voi olla markkinaehtoista yritysperäistä jätettä. Markkinaehtoisuus tarkoittaa, että yritysperäiselle jätteelle on käsittelypalvelua myös yksityissektorilla. Kymmenen prosentin rajoitus koskee kunnallisia jäteyhtiöitä, joilta omistajakunta ostaa tarvitsemiaan palveluita suoraan.

Koska yritysperäisen jätteen vastaanottoa ei ole aikaisemmin rajoitettu, Kiertokaari on pystynyt kattamaan niistä saadulla tuotolla kotitalouksien jätteiden käsittelyn kustannuksia. Yritysperäisten jätteiden vastaanoton pienentyessä kotitalousasiakkailta perittäviä jätteiden käsittelyhintoja joudutaan nostamaan.

Lisätietoja:

Markku Illikainen
toimitusjohtaja
Kiertokaari Oy
044 703 3950
markku.illikainen (at) kiertokaari.fi