Kaivattu muovinkeräys ja laajemmat aukioloajat jäteasemille – hinnat päivitetään vastaamaan kohonneita kustannuksia

16.12.2022

muovipakkauksia laitetaan keräysastiaan
Kuntalaisten pitkään toivoma muovipakkausten keräys on tulossa jäteasemille kevään 2023 aikana.

Kiertokaari parantaa jätehuollon palvelutasoa vuonna 2023 laajenevalla poistotekstiilin keräysverkostolla, laajentamalla jäteasemien aukioloaikoja sekä käynnistämällä muovipakkausten keräyksen kuntakohtaisilla jäteasemilla. 

Kiertokaari Oy:n toimitusjohtaja Sami Hirvonen kertoo, että tavoitteena on vähintään tuplata jäteasemien aukioloajat.

“Lähivuosien aikana jäteasemia on tarkoitus uudistaa itsepalveluasemiksi, mikä mahdollistaa laajat asiointiajat. Rinnalla säilytetään palveluaikoja, jolloin asemalla on paikalla henkilökuntaa”, Hirvonen visioi. 

Ruskon jätekeskuksen Oivapisteellä jo käynnissä oleva maksuton kovan muovin keräys laajenee myös kuntien jäteasemille. Kovaa muovia ovat esimerkiksi muoviputket, ämpärit ja puutarhatuolit.  

Muutosten tarkasta aikataulusta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin, samoin kuin uusista poistotekstiilin keräyspaikoista. Poistotekstiilin keräys aloitetaan vuoden alussa uusissa kunnissa, kuten Pudasjärvellä, Siikajoella ja Lumijoella. 

Lähivuosina jäteasemia on tarkoitus uudistaa itsepalveluasemiksi.

sami hirvonen, toimitusjohtaja, kiertokaari oy

Kustannusten nousu heijastuu jätteenkäsittelymaksuihin 

Sami Hirvonen kertoo, että vuoden 2022 alusta alkaen kulut ovat kasvaneet eri alihankintapalveluissa 5–20 prosenttia. Euromääräisesti eniten nousi jätteenpolton porttimaksu jo vuoden 2022 alussa. Sitä ei viety alkuvuonna asiakashintoihin. Myös kuljetuspalvelujen ja energian hinnan nousu nostaa alihankintahintojen kustannuksia.

Jotta jätemaksuilla kerättävät tulot riittäisivät kattamaan kustannukset, Kiertokaari korottaa jätemaksuja 16 prosenttia vuoden 2023 alusta.

Korotus koskee Oulun jätehuoltoviranomaisen toimialueeseen kuuluvia kuntia, joita ovat Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu ja Pudasjärvi. Paikalliset jätehuoltoviranomaiset hyväksyvät jätetaksan Raahessa, Siikajoella ja Simossa. 

Hirvosen mukaan korotusten takana on entistä laajempien palvelujen rahoitus ja toisaalta voimakas kustannusten nousu nykyisissä palveluissa.

Kuntalaiset voivat vaikuttaa jätehuoltomaksuihin viemällä hyötyjätteet maksutta keräyspisteisiin. Sen myötä polttokelpoisen jätteen astiaa tarvitsee tyhjentää harvemmin, mikä tuo säästöjä.

Jätelain mukaista hyötyjätteiden kuljetusten kilpailutusta valmistellaan 

Kiertokaari valmistautuu parhaillaan kesällä 2023 tapahtuvaan asumisen hyötyjätteiden kuljetuksen muutokseen.

Biojätteen ja pakkausjätteiden kuljetusvastuu siirtyy jätelain muutoksen myötä kunnille heinäkuussa 2023. Kiertokaari valmistelee urakka-alueiden yhteiskilpailutusten avaamista. Asiasta on pidetty kuljetusyrityksille kaksi avointa yhteistä infotilaisuutta. 

Kiertokaari hoitaa biojätteen ja pakkausjätteiden laskutuksen ja asiakaspalvelun osakaskunnissaan heinäkuusta lähtien jätelain aikataulun mukaisesti. Tämä takaa saman palvelutason kaikille alueen asukkaille. 

Jätemaksuja hinnankorotuksen jälkeen: (suluissa vuoden 2022 hinta)

  • Ruskon jätekeskukseen tuotava sekajäte ja lajittelematon rakennusjäte 0,185 euroa / kg (vuonna 2022 0,159 e/kg)
  • Ruskon jätekeskuksen minimimaksu (esim. sekajäte) 11 e (10 e). Esimerkiksi pienen sohvan pystyy tuomaan jätekeskukseen minimimaksulla (minimimaksulla tuotavan kuorman enimmäispaino 40 kiloa).
  • Asumisessa syntyvän kodeista kerättävän polttokelpoisen jätteen käsittelymaksu 0,166 e/kg (0,143 e/kg)
  • Asumisessa syntyvän biojätteen käsittelymaksu 0,083 e/kg (0,071 e/kg)
  • Pudasjärven perusmaksu, vakituinen asunto 37,86 e (32,64 e)
  • 240 litran polttokelpoisen jätteen jäteastian jätemaksu Pudasjärvellä 10,24 e (8,83 e)
  • 240 litran biojäteastian jätemaksu Pudasjärvellä 8,05 e (6,93 e)

Uudet hinnat päivitetään hinnastoihin Kiertokaaren verkkosivuille 30.12.2022.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Sami Hirvonen

p. 040 703 4776