Kiertokaaren vuosi 2019 lyhyesti

20.4.2020

Kiertokaaren toiminta toteutui odotetusti ja talous jopa hieman odotettua paremmin. Vuoden 2019 liikevaihto oli 15,6 miljoonaa euroa (2018: 15,3 M€), vaikka toimialueen koko pieneni neljällä kunnalla. Vuonna 2019 toimialueeseen kuuluivat Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe, Siikajoki ja Simo. Alueella oli vuoden lopussa 277 390 asukasta.

Kiertokaaren vakituinen henkilöstö vuoden lopussa oli 26.

Jätteiden hyötykäyttöaste lähes 100 %

Kiertokaari otti vastaan yhdyskuntajätteitä vuoden aikana yhteensä 113 000 tonnia. Yhtiö pärjäsi erinomaisesti ja saavutti lähes sadan prosentin hyötykäyttöasteen yhdyskuntajätteen osalta, vaikka samalla materiaalikierrätysasteen nostamisessa on edelleen askeleita otettavana kohti EU:n asettamia tavoitteita.

Ympyrädiagrammi, johon on merkitty Ruskon jätekeskukseen vastaanotettujen yhdyskuntajätteiden käsittely 2019: loppusijoitus 0,45%, muu hyödyntäminen 7,07 %, materiaalikierrätys 21,70 %, energiana hyödyntäminen 70,79 %

Tulipalosta huolimatta toiminta jatkui keskeytyksettä

Ruskon jätekeskuksen toiminta jatkui koko vuoden keskeytyksettä, vaikka toiminnan kannalta suurin mahdollinen riski toteutui lokakuussa. Loppusijoitusalueella syttyneen tulipalon sammutus kesti kolme viikkoa.

Biokaasun myynti jatkui

Biokaasun myynti teollisuusasiakkaille ja liikennepolttoaineeksi jatkui. Kiertokaari ja Oulun Keskuspesula Oy allekirjoittivat jatkosopimuksen biokaasun myynnistä. Oulun Keskuspesula rakentaa Ruskon kaupunginosaa uuden pesulan vuonna 2020, ja se käyttää myös uudessa pesulassaan pesukoneiden veden lämmittämiseen biokaasua.

Merkittävä yhteistyösopimus Oulun Energian kanssa

Kiertokaari teki Oulun Energia Oy:n kanssa merkittävän yhteistyösopimuksen kiertotalouden edistämiseksi Oulun seudulla. Oulun Energia aloitti kesällä 2019 rakentamaan kaupan ja teollisuuden jätteiden käsittelyyn tarkoitettua lajittelulaitosta Ruskon jätekeskukseen.

Pudasjärven jätehuolto hyvällä mallilla

Kiertokaari vastaa kaikesta kunnan vastuulle kuuluvasta jätehuollosta Pudasjärvellä. Pudasjärvellä jätehuollon tilanne on kehittynyt voimakkaasti positiiviseen suuntaan, ja alueen jätehuolto saatiin taloudellisesti kannattavaksi. Vuoden lopussa 92 prosenttia kiinteistöistä oli liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Lisätietoja:

Markku Illikainen, toimitusjohtaja, Kiertokaari Oy, 044 703 3950, markku.illikainen@kiertokaari.fi

Kiertokaaren pitkäaikainen toimitusjohtaja Markku Illikainen jää lomalle 18.6.2020 ja lomalta suoraan eläkkeelle myöhemmin syksyllä.