Kiertokaari Pudasjärvellä viisi vuotta – synttärikahvit Ekolanssilla ti 21.9.21

17.9.2021

Kiertokaaren käyttöpäällikkö Markku Heinonen, toimitusjohtaja Sami Hirvonen ja erityisasiantuntija Mari Juntunen kertovat, että Pudasjärven siirtokuormausalueelle on saatu hiljattain oma alue pienkuormille. Se on parantanut turvallisuutta. 

Ihmisten tietoisuus oikeanlaisesta jätteiden käsittelystä ja kierrättämisestä on ottanut aimo harppauksen Pudasjärvellä. Vielä viisi vuotta sitten alle puolet pudasjärvisistä kiinteistöistä oli solminut lain mukaisen jätehuoltosopimuksen.  

”Tilanne on parantunut merkittävästi, sillä kuntalaisista ja kesäasukkaista sopimus on nykyisin lähes 95 prosentilla”, iloitsee Kiertokaaren erityisasiantuntija Mari Juntunen

Kiertokaari viettää Pudasjärvellä viisivuotissynttäreitä. Muun muassa seka- ja puutarhajätettä vastaanottava siirtokuormausasema on nykymuodossaan toiminut paikkakunnalla vuodesta 2016, samoin kuin jäteasema Ekolanssi. 

Synttäreiden kunniaksi jäteasema Ekolanssilla (Teollisuustie 10) järjestetään kahvitarjoilu tiistaina 21.9.2021 kello 16-19. Kahvituksesta vastaa Pudasjärven Martat. Jäteasema on avoinna normaalisti, mutta voit tulla kahvittelemaan ja rupattelemaan jäteasioista, vaikkei sinulla olisikaan asemalle tuotavaa.

Epäluulot päihitetty
pitkäjänteisellä kehittämisellä

Kun Kiertokaari ryhtyi hoitamaan Pudasjärven jätehuoltoa, epäluuloja ja vastustusta oli ensin paljon ilmassa. Pitkäjänteinen työskentely on kuitenkin tuottanut hedelmää. Sen ytimessä ovat olleet palveluiden kehittäminen ja kustannustehokkuus. 

Kuntaomisteisen yhtiön hoitamat jätteenkuljetukset ovat näkyneet pudasjärvisten kukkarossa entistä pienempinä kuljetusmaksuina. Juntunen selittää, että kustannustehokkuutta tuo ison toimijan suurella volyymillä toteuttama kilpailutus. Siinä edellytetään tarjoajilta myös laatua monella mittarilla. 

Palvelujen kehittämistä edesauttaa kiinteistön omistajien vuosittain maksama jätehuollon perusmaksu. Se on Pudasjärvellä käytössä ainoana Kiertokaaren omistajakunnista. 

”Perusmaksu on erittäin hyvä keino taata jätehuollon rahoituspohja, kun asiakkaita tahdotaan palvella koko ajan paremmin”, Kiertokaaren toimitusjohtaja Sami Hirvonen arvioi. Hän muistuttaa, että perusmaksu käytetään täysimääräisesti jätehuollon parantamiseen. 

Perusmaksu on erittäin hyvä keino taata jätehuollon rahoituspohja.

Sami hirvonen, toimitusjohtaja

Sähköinen asiointi
tulossa seuraavaksi

Kiertokaari on seuraavaksi kehittämässä etenkin sähköistä asiointia. Työn alla on uusi sähköinen kanava, jossa asiakkaat voivat hoitaa kaikki jätesopimusasiansa, kuten säätää jäteastioiden tyhjennysvälejä ja ilmoittaa asiakastietojen muutoksista. Näillä näkymin verkkoasiointi otetaan käyttöön viimeistään vuonna 2023.  

Mari Juntunen vakuuttaa, että ketään ei kuitenkaan pakoteta siirtymään pelkkään sähköiseen asiointiin. 

”Jätesopimusasioita voi hoitaa jatkossakin myös puhelimitse.” 

Juntusen mukaan tulevaisuuden haasteena on saada lisättyä hyötyjätteiden lajitteluastetta Pudasjärvellä. Lajittelumahdollisuuksista huolimatta paperia, lasia, metallia, kartonkia, biojätettä ja muovipakkauksia saadaan joistakin taloyhtiöistä vain vähän talteen. 

Myös heinäkuussa voimaan tullut uusi jätelaki edellyttää, että kierrätysastetta nostetaan selvästi nykyisestä joka puolella Suomea.  

FAKTA:
Pudasjärven jätehuolto 

  • Pudasjärvi solmi yhteistyösopimuksen jätteenkäsittelystä Kiertokaaren kanssa vuonna 2011. Kiertokaaren täysjäsenyys ja osakkuus vuonna 2016. 
  • Uudistettu siirtokuormausasema ja jäteasema Ekolanssi avattiin 2016. Jätteenkuljetukset siirtyivät vuonna 2017 Kiertokaaren vastuulle. 
  • Aluekeräyspisteiden verkostoa laajennettiin ja kalustoa täydennettiin 2017–2021. 
  • Siirtokuormausasemalle vastaanotettavan jätteen valikoimaa on laajennettu 2017 painekyllästetyllä puulla ja 2021 puutarhajätteellä. Puutarhajätettä voi tuoda siirtokuormausasemalle maksutta touko-lokakuun ajan.
  • Muovipakkausten kiinteistökohtainen keräys alkoi Kurenalassa 2021. 
  • Kiertokaarella on yli 20 pudasjärvistä yhteistyökumppania.  
  • Viisivuotissynttäreiden kunniaksi Kiertokaari järjestää kahvitarjoilun tiistaina 21.9. kello 16–19 jäteasema Ekolanssilla (Teollisuustie 10, Pudasjärvi).