Kestävä kiertotalous

Kiertotalous on talouden malli, jossa tuotteet ja materiaalit eivät päädy jätteeksi vaan pysyvät käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Kertakäyttökulttuurin sijaan tuotteet ja tavarat suunnitellaan sellaisiksi, että osat ja materiaalit kiertävät, ja tuote voidaan tarpeen tullen korjata entiselleen tai muokata uudeksi tuotteeksi. Kiertokaari pyrkii edesauttamaan kestävään kiertotalouteen siirtymistä ja kiertotalouden toteutumista Oulun seudulla.

Kiertotalous on tärkeää myös koomikon ammatissa. Katso stand up -koomikko Matti Patrosen näkemys kiertotaloudesta – ja vähän muustakin.

Mitä on kiertotalous?

Kiertokaari kestävän kiertotalouden edistäjänä

Strategiansa mukaan Kiertokaari on tulevina vuosina tärkeässä roolissa kestävään kiertotalouteen siirtymisessä.

Kiertokaari edistää jätteen vähentämistä, kierrätystä ja hyödyntämistä, mutta toimii myös aktiivisena kiertotalouteen liittyvien yhteistyön rakentajana julkisten toimijoiden, tutkimuslaitosten, vakiintuneiden yritysten ja start-upien välillä.

Kiertokaari haluaa toimia kehittämisalustana ja mahdollistaa kiertotaloudellisten liiketoimintamallien syntymisen.

Kiertokaari on mukana useissa kiertotalouteen liittyvissä kehityshankkeissa:

  • Rahoitamme SelDES-hanketta, jonka tavoitteena on jalostaa selluloosapitoisia sivujakeita DES-pohjaisella prosessilla uusiksi biotuotteiksi.
  • Rahoitamme myös Garbot-hanketta, jossa tutkitaan robotiikan hyödyntämistä jätteiden lajittelussa.
  • Olimme mukana myös kuutoskaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa) yhteisessä kiertotaloushankkeessa CircHubs, 6Aika – Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset, joka päättyi syksyllä 2019.

Jätteestä eristeeksi – ja muita käytännön esimerkkejä

Paroc – Kiertokaari – Lujabetoni

 

Paroc Oy:n kivivillaeristetehtaan tuotannossa syntyi vuodessa 2 000 tonnia linkovillajätettä. Jäte kuljetettiin Ruskon jätekeskukseen, jossa sitä käsiteltiin. Ruskossa käsitelty linkovillajäte kuljetettiin Lujabetoni Oy:lle, missä käsitelty jäte briketöitiin. Briketit kuljetettiin takaisin Parocille, joka käytti materiaalia kivivillaeristeen valmistuksessa.

Aiemmin linkovillajäte sijoitettiin kaatopaikalle. Vuoden aikana syntyvästä linkovillajätteestä saatiin yhteistyön ansiosta eristeet 800 omakotitaloon. Yhteistyö kumppaneiden välillä päättyi Parocin Oulun tehtaan sulkemiseen kesällä 2017.

Biokaasun ja biojätteen sisältämien ravinteiden hyödyntäminen

Ruskon jätekeskuksessa biojätteen käsittelyssä syntyvä biokaasu hyödynnetään energiana. Kaatopaikkakaasua toimitetaan teollisille asiakkaillemme sekä sähköksi että lämmöksi. Esimerkiksi Lindström Oy:n pyyhepesulassa pesukoneiden vesi lämmitetään biokaasulla.

Samoin biojätteen käsittelyssä syntyvästä mädätysjäännöksestä saadaan puolestaan ravinnerikasta ja luonnonmukaista lannoitetta, jota käytetään muun muassa heinärehun viljelyssä Viskaalin tilalla.