Kestävä kiertotalous

Kiertotalous on talouden malli, jossa tuotteet ja materiaalit eivät päädy jätteeksi vaan pysyvät käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Kertakäyttökulttuurin sijaan tuotteet ja tavarat suunnitellaan sellaisiksi, että osat ja materiaalit kiertävät, ja tuote voidaan tarpeen tullen korjata entiselleen tai muokata uudeksi tuotteeksi. Kiertokaari pyrkii edesauttamaan kestävään kiertotalouteen siirtymistä ja kiertotalouden toteutumista Oulun seudulla.

Kiertotalous on tärkeää myös koomikon ammatissa. Katso stand up -koomikko Matti Patrosen näkemys kiertotaloudesta – ja vähän muustakin.

Mitä on kiertotalous?

Kiertokaari kestävän kiertotalouden edistäjänä

Strategiansa mukaan Kiertokaari on tulevina vuosina tärkeässä roolissa kestävään kiertotalouteen siirtymisessä.

Kiertokaari edistää jätteen vähentämistä, kierrätystä ja hyödyntämistä, mutta toimii myös aktiivisena kiertotalouteen liittyvien yhteistyön rakentajana julkisten toimijoiden, tutkimuslaitosten, vakiintuneiden yritysten ja start-upien välillä.

Kiertokaari haluaa toimia kehittämisalustana ja mahdollistaa kiertotaloudellisten liiketoimintamallien syntymisen.

Kiertokaari on mukana useissa kiertotalouteen liittyvissä kehityshankkeissa:

  • FISS-verkosto. Verkoston tavoitteena on saada alueella syntyvät teollisuuden sivuvirrat ja jätteet tehokkaasti hyödynnettäväksi johonkin oikeaan tarkoitukseen. Lue lisää
  • E-Lighthouse. Kansainvälinen hanke, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja, joilla parannetaan kaupunkien energiatehokkuutta. Lue lisää

Jätteestä eristeeksi – ja muita käytännön esimerkkejä

Paroc – Kiertokaari – Lujabetoni

Paroc Oy:n kivivillaeristetehtaan tuotannossa syntyy vuodessa 2 000 tonnia linkovillajätettä. Jäte kuljetetaan Ruskon Jätekeskukseen, jossa sitä käsitellään. Ruskossa käsitelty linkovillajäte kuljetetaan Lujabetoni Oy:lle, missä käsitelty jäte briketöidään. Briketit kuljetetaan takaisin Parocille, joka käyttää materiaalia kivivillaeristeen valmistuksessa.

Aiemmin linkovillajäte sijoitettiin kaatopaikalle. Nyt vuoden aikana syntyvästä linkovillajätteestä saadaan yhteistyön ansiosta eristeet 800 omakotitaloon.

Biokaasun hyödyntäminen

Ruskon Jätekeskuksessa biojätteen käsittelyssä syntyvä biokaasu hyödynnetään energiana. Kaatopaikkakaasua toimitetaan teollisille asiakkaillemme sekä sähköksi että lämmöksi. Esimerkiksi Lindström Oy:n pyyhepesulassa pesukoneiden vesi lämmitetään biokaasulla.

Samoin biojätteen käsittelyssä syntyvästä mädätysjäännöksestä saadaan puolestaan ravinnerikasta ja luonnonmukaista lannoitetta, jota käytetään muun muassa heinärehun viljelyssä Viskaalin tilalla.

Vastuullista, asiakaslähtöistä ja rohkeaa toimintaa

Oulun Jätehuollon toiminta nyt ja tulevina vuosina perustuu kolmeen tärkeään arvoon:

Vastuullisuus

Toimintamme lähtökohtana on vastuullisuus sekä kestävän ja tasapainoisen liiketoiminnan ylläpitäminen. Arvostamme toisiamme ja kohtelemme yhdenvertaisesti niin työyhteisömme jäseniä kuin asiakkaitamme. Pidämme huolen siitä, että toiminnallamme on positiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Toimimme läpinäkyvästi ja huolehdimme ympäristöstä parhaalla mahdollisella tavalla.

Asiakaslähtöisyys

Otamme asiakkaat aidosti mukaan toimintaan ja palvelujen kehittämiseen, panostamme asiakaspalveluun ja käymme asiakkaiden kanssa aitoa dialogia.

Rohkeus

Uskallamme muuttaa toimintatapojamme ja ottaa riskejä. Hyväksymme myös mahdollisen epäonnistumisen.