Kolmas markkinavuoropuhelu bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksista

28.12.2022

Kiertokaari Oy järjestää kolmannen markkinavuoropuhelun bio- ja pakkausjätteiden kuljetuksista perjantaina 20.1.2023 kello 9.00-11.00. Markkinavuoropuhelu toteutetaan hybriditilaisuutena. Lähitilaisuus pidetään aamukahvin kera Sokos Hotel Arinan kokoustiloissa Kauppakeskus Valkeassa (4. kerros).

Voit osallistua markkinavuoropuheluun myös etäyhteydellä Microsoft Teamsillä. Etäosallistuminen ei edellytä Microsoft Teams -ohjelmiston asentamista. Osallistuminen onnistuu linkin avulla.

Tilaisuuteen tulee ilmoittautua etukäteen keskiviikkoon 11.1.2023 klo 12 mennessä. Ilmoittautuminen tehdään Tarjouspalvelu -toimittajaportaaliin.

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen yhteyshenkilölle lähetetään kokouskutsu sähköpostitse.

Urakka-alueet keskustelussa

Markkinavuoropuhelutilaisuus on osa valmistautumista bio- ja pakkausjätteiden kuljetusurakoiden kilpailuttamiseen. Biojätteiden ja pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät kunnan vastuulle vaiheittain vuosien 2023-2024 aikana.

Kiertokaari kilpailuttaa kuntien vastuulle kuuluvien bio- ja pakkausjätteiden kuljetusurakat, organisoi ja hallinnoi tyhjennykset sekä huolehtii asiakasrekisteristä, asiakaspalvelusta, laskutuksesta ja viestinnästä. Hankinnan kohteena ovat bio- ja pakkausjätteiden kuljetusurakat tilaajan ja tuottajayhteisöjen osoittamiin vastaanottopaikkoihin.

Toisessa markkinavuoropuhelussa keskustellaan muun muassa urakka-alueista ja urakoiden aikataulutuksesta. Kuljetusurakat tulevat kilpailutukseen erillisinä urakka-alueina. Urakat alkavat lähtökohtaisesti vaiheittain heinäkuussa 2023.

Markkinavuoropuhelun avulla
valmistellaan hankintoja

Markkinavuoropuhelun tavoitteena on kertoa tulevista hankinnoista sekä keskustella hankintaan liittyvistä asioista parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Markkinavuoropuhelulla ei pyydetä eikä anneta tarjouksia. Markkinavuoropuhelussa annettuja tietoja käsitellään teknisinä hankintaa valmistelevina asiakirjoina luottamuksellisesti. Tietoja käytetään ainoastaan hankinnan valmisteluun.

Hankintayksikkö ei ole velvollinen toteuttamaan hankintaa vuoropuhelussa esiin nousevilla tavoilla. Myöhemmin toteutettavaan kilpailutukseen osallistuminen ei edellytä markkinavuoropuheluun osallistumista.

Lisätietoja

Logistiikkapäällikkö Veli-Pekka Pyörälä
etunimi.sukunimi@kiertokaari.fi
p. 044 7033974