Merkittävä energiatuki valtiolta Kiertokaari Oy:lle

22.12.2017

[:fi]Työ- ja teollisuusministeriö (TEM) on myöntänyt Kiertokaari Oy:lle 756 000 euroa energiatukea biokaasua koskevaan investointihankkeeseen. Summa on 27 prosenttia 2,8 miljoonan euron kokonaisinvestoinnista. Tuki myönnettiin kaasuaseman, biokaasun puhdistuslaitteiston sekä biokaasun liikennepolttoainetankkausaseman investoinneille.

Investoinnit kohdistuvat Ruskon jätekeskuksessa sijaitsevalle nykyiselle laitosalueelle, jossa on jo kaatopaikkakaasun hyödyntämistä ja biojätteen mädätyslaitos, jota Gasum Oy parhaillaan laajentaa. Biokaasujärjestelmän avulla mädätyslaitoksella tuotettu biokaasu ja biokaasupumppaamojen avulla kaatopaikoilta talteen otettu biokaasu jalostetaan ja sitä toimitetaan erilaisina seoksina teollisuudelle energiana hyödynnettäväksi sekä ajoneuvojen polttoaineeksi. Liikenteessä biokaasulla korvataan vähintään puoli miljoonaa litraa fossiilisia polttoaineita vuosittain.

Investoinneilla kaatopaikkakaasua saadaan hyödynnettyä tehokkaammin ja 10–30 vuotta pidempään kuin mitä vanhalla laitteistolla olisi ollut mahdollista. Koska jätettä ei enää sijoiteta kaatopaikalle, kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus laskee vuosi vuodelta. Uuden järjestelmän avulla kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus nostetaan vähintään 55–60 prosenttiin, jotta kaasu kelpaa energiana hyödynnettäväksi.

Kiertokaaren tekemien laiteinvestointien ansiosta jätehuollon hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 2 900 tonnia vuodessa. Lajittelemalla biojätteensä jokainen kuntalainen voi osallistua ympäristön hyväksi tehtävään työhön.

Lisätietoja:

TEM:in tiedote energiatuesta

Jari Kangasniemi, kehittämispäällikkö, Kiertokaari Oy, p. 044 703 3972 ja jari.kangasniemi@kiertokaari.fi

 [:]