Mirja Vehkaperä uskoo pienten tekojen voimaan ilmastotyössä

10.12.2021

Kuvassa Mirja Vehkaperä laittaa biojätepussia biojäteastiaan kotinsa pihalla.
Mirja Vehkaperä puhuu ilmastolähettiläänä pienten arjen valintojen puolesta. Kotiinsa Haukiputaalle hän on hommannut naapurien kanssa yhteisen biojätteiden keräysastian. Kimppa-astia on osoittautunut käteväksi.

Mirja Vehkaperä uskoo, että jokainen meistä voi omilla teoillaan hidastaa ilmastonmuutosta. Kun kaikki tekevät arjessa pieniä valintoja, vaikutukset kasvavat suuriksi.

Myös kaupunkien on tehtävä osansa. Viime kesänä EU:n ilmastolähettilääksi valittu Vehkaperä olisi valmis kiristämään Oulun hiilineutraalisuustavoitetta nykyistä rajapyykkiä aikaisemmaksi, vuoteen 2030.

Lähiruoan suosiminen ja elintarvikkeiden ostaminen suoraan tuottajilta. Metsän antimien hyödyntäminen keittiössä. Käytettyjen vaatteiden ja huonekalujen hankkiminen. Ja tietenkin kierrättäminen.

Siinä arjen esimerkkejä, joilla 45-vuotias Haukiputaalla asuva poliitikko ja perheenäiti huomioi ympäristöä.

”Pitkäaikainen haaveeni täyssähköauton hankkimisesta toteutui myös äskettäin. Pyöräilemme niin paljon kuin pystymme, mutta automatkojakin tulee”, Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoo.

Vehkaperällä onkin nyt paikka näyttää esimerkkiä ympäristön huomioimisessa: hänet valittiin kesällä yhdeksi parista kymmenestä suomalaisesta ilmastolähettiläästä.

Ilmastolähettiläs on EU:n alueiden komitean nimeämä yritys, yhteisö tai henkilö, joka pitää vapaaehtoisesti vuoden ajan esillä ilmastoasioita haluamallaan tavalla. Lähettiläät jalkauttavat ilmastoasioita kansalaisten tietouteen.

”Tärkeintä on puhua asioista, jotka liittyvät energia- ja ilmastokysymyksiin sekä keskusteluttaa ihmisiä – myös virkamiehiä ja poliitikkoja kansalaisten ohella”, Vehkaperä tiivistää.

“Oulu huomioi ympäristön kaikessa toiminnassa.”

ilmastolähettiläs, oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja mirja vehkaperä

Ympäristöasiat kaikessa huomioon

Kunnallispoliitikkona Vehkaperällä on oiva mahdollisuus vaikuttaa kotikaupunkinsa ilmastotekoihin.

Koko Suomen tavoin Oulu tähtää hiilineutraaliksi kaupungiksi vuonna 2035. Vehkaperä olisi kuitenkin valmis kirittämään tavoitetta vuoteen 2030 – hän uskoo, että siihen on täydet mahdollisuudet.

Oulussa on paljon yrityksiä, teknologiaa ja osaamista, jota voidaan hyödyntää ja kaupata myös maailmalle.

Oulun ympäristöohjelmassa linjataan, että ympäristöasiat pyritään huomioimaan kaikessa toiminnassa. Muutamat seikat ovat kuitenkin avainasemassa: energiantuotanto, rakentaminen ja liikkuminen.

”Hiilineutraalisuustavoitetta edistää, kun lisäämme uusiutuvia energiamuotoja kaukolämmön tuotannossa sekä kiinnitämme huomioita rakennusmateriaaleihin ja liikkumistapoihin”, Vehkaperä linjaa.

Kaupunki panostaa kevyen liikenteen väylien kunnostamiseen ja laajentamiseen, jotta pyöräily olisi sujuvaa ja houkuttelevaa. Joukkoliikenteessä lisätään kaasulla ja biodieselillä kulkevaa kalustoa.

Biojätteestä paikallisesti tuotettavalla biokaasulla kulkevia kaasubusseja liikennöi Oulussa nyt neljä, yhdellä linjalla. Sitä suurempaankin kaluston hankintaan on halua, mutta toimittamisessa on ollut viivettä.

Vehkaperä uskoo täysin biokaasuautojen suosion kasvuun, kunhan vain tankkauspisteitä olisi kattavasti.

”Biokaasubussit ovat toimineet moitteettomasti. Jaksan uskoa, että valtio tulee mukaan rakentamaan jakeluinfraa. Vauhti on liian hidas vain kaupallisin voimin”, hän harmittelee.

Kuvassa Mirja Vehkaperä Oulun ympäristötalolla
Mirja Vehkaperä kertoo, että ilmastolähettiläitä on Suomessa noin 20. Työtä tehdään vapaaehtoisesti ilman erillistä korvausta.

Asennekasvatus tärkeässä osassa

Jätehuolto on yksi osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Vehkaperä näkee, että kaikki lähtee asenteista. Tarvitaan kierrätys- ja lajitteluneuvontaa pienestä pitäen.

Lisäksi kierrätyksestä pitää tehdä helppoa.

”Omien asiointimatkojen varrella olevat kierrätyspisteet ovat se tärkein juttu. Lisäksi esimerkiksi urheiluseurat toteuttavat joskus kampanjapäiviä, jolloin jotakin tiettyä jätettä tullaan keräämään asuinalueelle. Näkisin mielelläni enemmänkin tällaisia kampanjoita lähellä ihmisiä”, Vehkaperä tuumaa.

Uusi jätelaki tuo muutoksia jätteenkuljetuksen järjestämiseen Kiertokaarenkin toimialueella. Vehkaperä toivoo, että keräämisralli saataisiin nykyistä kohtuullisempaan mittakaavaan.

”Tulisi miettiä järkevä balanssi sen suhteen, että jätteenkuljetuksessa voivat olla mukana sekä yksityiset yritykset että kuntapuoli, mutta se palvelisi myös kuntalaisten toiveita.”

FAKTA: Ilmastolähettiläs vie ilmastotietoutta

  • Euroopan alueiden komitea on nimittänyt satoja ilmastolähettiläitä EU:n jäsenmaihin.
  • Lähettiläs voi olla henkilö, yritys tai yhteisö.
  • Suomessa lähettiläitä on n. 20. Heidän joukossaan on Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.
  • Ilmastolähettilästyö on osa Euroopan komission ilmastoaloitetta, jolla halutaan jalkauttaa ilmastokeskustelua kansalaistasolle.
  • Työtä tehdään vapaaehtoisesti oman kiinnostuksen pohjalta ilman erillistä korvausta.

Teksti ja kuva: Sari Arffman

Juttu on ilmestynyt Kiertokaaren asiakaslehdessä Hyötypostissa marraskuussa 2021.